Welkom

Geachte bezoeker,

 

Ik ben Jan Cornelis van der Geest en gemeentezendeling van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de gemeente Hilversum, het Gooi en omstreken en op het gebied van zendingswerk schrijf ik columns die ik op deze website publiceer.

Fijn dat u er bent.

 De columns op deze website worden elk jaar vier keer vernieuwd en wel in de maanden januari, april, juli en oktober. De website is op donderdag 29 september en zaterdag 1 oktober 2016 voor het laatst bijgewerkt. Mocht u belangstelling hebben in deze column dan kunt u elke week een nieuwe die nog niet gepubliceerd is in uw mailbox ontvangen. U hoeft hiervoor slechts een mailtje te sturen naar info@laatstebedeling.nl

 

Ik heb het welkomsthoofdstuk uitgebreid met een artikel met de naam "Zeventien punten van de ware kerk". Het artikel toont aan dat in de Bijbel uitgelegd staat waaruit de ware kerk zou moeten bestaan en dat 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' daar volledig aan voldoet. Het is de bedoeling dat dit artikel net zoals de andere Home artikelen permanent op deze website blijft staan.

Verder heb ik het welkomsthoofdstuk met een artikel met de naam "In geval van NOOD uitgebreid. Het artikel geeft antwoord op 25 belangrijke geloofsvragen. Het is de bedoeling dat ook dit artikel net zoals de andere Home artikelen permanent op deze website blijft staan.

 

Ik heb er dit keer voor gekozen om mijn columns in een sfeer te plaatsen die dienstbetoon en naastenliefde in beeld brengen en hoe wij in 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' daarmee omgaan. Ik wens u veel leesplezier.

 

Mochten er vragen zijn, schroom niet en stuur ze naar info@laatstebedeling.nl dan zal ik deze zo spoedig mogelijk beantwoorden.

 

Kijk ook eens op de websites:

 https://www.mormon.org

En lees waarom de Heiland is geboren

 

www.kerkvanjezuschristus.nl

en lees over geluk en harmonie, gezond leven, genealogie en gezinnen.

 

  www.mormon.org/nld

 

Verder publiceer ik columns van mij op www.columnschrijven.nl onder de naam Jan Cornelis en ook op www.plazilla.com onder de naam Jan Cornelis

 

Het adres van de kerk in Hilversum is:

Wernerlaan 28

1213 AV Hilversum

openingstijden: zondag tussen 10.00 en 13.00 uur