Mijn vrije wil

     Er zijn mensen in onze samenleving die argumenten hebben tegen het bestaan van de vrije wil. Een van hun belangrijkste redenen heeft te maken met wat binnen de filosofie "broncontrole" heet, dat andere factoren en leidinggevenden de keus voor ons bepalen zonder neutraal te zijn. In hun opinie zou, als de vrije wil zou bestaan, er niet ergens iets moeten zijn dat aan de touwtjes trekt. Anderen denken dat we tóch een heel klein beetje een vrije wil hebben. De vraag naar het bestaan van een vrije wil is een klassieke vraag binnen de filosofie van de geest. Breder heeft het ook theologische, ethische en wetenschappelijke invulling. Op het gebied van de religie kan het bijvoorbeeld impliceren dat een alvermogende godheid geen macht uitoefent over de wil en keuzes van de mens.

     In de ethiek kan het betekenen dat individuen voor hun daden, verantwoordelijk worden gehouden. En op wetenschappelijk gebied kan het de vraag inhouden of het doen en denken van de mens afhangt van fysieke oorzaken, zoals o.a. de werking van functies en mechanismen in de menselijke hersenen. (Wikipedia)

     Ik denk dat ik mijn toekomst grotendeels zelf kan bepalen. De Bijbel moedigt mij aan om 'het leven te kiezen door naar Gods stem te luisteren'. Met andere woorden: door zijn geboden te gehoorzamen. (Zie Deuteronomium 30:19-20.) Ik zou het ook eigenlijk niet eerlijk vinden wanneer ik geen vrije wil zou hebben. Maar gelukkig  dwingt Hij mij niet te doen wat Hij zegt, daar tegenover zegt Hij vriendelijk tegen mij: "Indien gij slechts werkelijk aandacht aan Mijn geboden zou schenken! Dan zou uw vrede worden net als een rivier." (Zie Jesaja 48:18.)

     De vrije wil geeft dus aan alle mensen de mogelijkheid om hun eigen geschiedenis te schrijven, want we hebben onze bestemming en ons lot in eigen handen. Ik geloof in Jezus Christus en daarom weet ik dat ik het niet alleen hoef te doen, dat Hij er altijd voor mij zal zijn. Ik leer namelijk in mijn kerk dat Hij aan mijn deur staat en klopt en dat ik zelf de keuze maak om de deur gesloten te houden of te openen om Hem in mijn leven toe te laten. Ik heb daarin begrepen dat ik zelf kan beslissen om iets van mijn leven te maken en dat positieve gedachten daar belangrijk bij zijn. Ik ben in mijn leven drie keer gescheiden waarin ik mijn eigen keuzes heb gebruikt hoe te reageren op problemen of vraagstukken in mijn leven. Ik ben nu heel gelukkig getrouwd met een geloofsgenoot met dezelfde vrije wil als ik.

      Of anderen nu wel of niet aan de touwtjes trekken betreffende mijn keuze dat is ter verantwoording van die persoon of organisatie, daar blijk ik geen invloed op uit te kunnen oefenen want ik merk het niet, dat blijkt dusdanig gewiekst te gaan dat ik daar niet eens bij stilsta. Maar wat mijn eigen leven aangaat heb ik mijn eigen keuzevrijheid. Het gebruik daarvan bepaalt of ik in dit leven en in het volgende leven gelukkig of ongelukkig ben. Het enige wat ik niet kan kiezen is de gevolgen van mijn keuze. 

     Ik heb in mijn leven drie keer voor een echtscheiding gekozen en heb in alle drie de keren mijn verlies gepakt om een beter leven te genereren. Ik heb ook iedereen kunnen vergeven want niemand heeft mij kunnen vertellen, leren laten voelen en inzien wat de kerk mij leert waar ik lid van geworden ben. Ik ben nu in de juiste context getrouwd met een geloofsgenoot, ik heb er lang op moeten wachten maar ik weet nu dat ik uiteindelijk de juiste keuze heb gemaakt. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.