Doordrenkt van schuld, verwijt en vergelding

Ons land is doordrenkt van schuld, verwijt en vergelding

     Als ik zo om mij heen kijk dan lijkt het net alsof in het dagelijks leven heel veel goede mensen zich schuldig voelen over hun uiterlijk, over te weinig aandacht voor hun naasten, over niet gehaalde doelstelling, ja, over te weinig betrokkenheid bij het milieu, de oudere buren, dieren, armen, zieken et cetera. Door het veroorzaken van conflicten of het versterken van tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen of politieke partijen is in de politiek, schuld alomtegenwoordig zoals meelopers, zakkenvullers, potvereerders, leugenaars en dan heb ik het niet eens over de levenslange financiële schulden die velen hebben.
     Nu ik er zo bij stilsta vind ik het opmerkelijk dat in onze cultuur onder de goed willenden, schuld een veel grotere rol krijgt toebedeeld. Vooral nu de kerken leeggelopen zijn, want het lijkt nog steeds op iets wat is blijven hangen vanuit het christendom, dat je eens zal boeten voor je zonden. Onze samenleving die niets meer te maken heeft met een godsdienst of kerk, blijkt uiteindelijk toch niet zonder schuldgevoel te kunnen. Het lijkt net alsof schuld, een voordeel biedt; alsof schuld en wraak, louterend en verlossent is.  

     Als ik dat allemaal zo bij mezelf de revue laat passeren dan ben ik blij dat ik niet meer van deze wereld ben, dat ik daar aan, niet meer mee hoef te doen. Nu ik nog dieper in het geloof in God ben doorgedrongen, weet ik dat de Vader van mijn geest mij lief heeft en het beste met mij voor heeft. Het is duidelijk dat Hij Zich om mij bekommert, terwijl velen de beschikbare bewijzen van zijn liefde en bezorgdheid niet herkennen, misschien omdat ze onder de problemen en moeilijkheden van het leven gebukt gaan. Ik hoef hier maar kort over na te denken en om mij heen te kijken, om al snel te beseffen hoeveel God om zijn geestkinderen geeft.

     Ik sta stil bij het goede dat mij vandaag de dag ten deel valt. Ik geloof echt dat wij, als ik mijn gedachten hierover uit, meer dankbaarheid zullen voelen voor de liefde die God voor ieder van ons heeft. Wat geeft het een geweldig veilig en rustgevend gevoel te weten dat God zijn wil in deze tijd nog steeds aan zijn knechten, de profeten, openbaart. Dat is een van de grootste zegeningen die God mij en ook aan jullie geeft, namelijk te weten wat zijn wil is!

     Het feit dat de Bijbel door ontelbare wetenschappers is bewerkt, doorspekt is geraakt met filosofie van mensen, waarbij belangrijke delen verloren zijn gegaan, veranderd of op onwaarheid berust, is het geweldig dat God opnieuw tot de mensheid is gaan spreken. De herstelling van het evangelie van Jezus Christus en van zijn kerk in deze bedeling door de profeet Joseph Smith maakt het voor iedereen die dat wil mogelijk om verbonden te sluiten die ons op een dag terug zullen brengen bij onze God.

     Doordat ik de woorden van de profeten in het Boek van  Mormon - die rechtstreeks van gouden platen met Gods hulp is vertaalt - de overige heilige Schriften en de woorden van de hedendaagse profeten door studie en geloof als schatten verzamel, wordt ik gezegend met het verlangen om de geboden te onderhouden en na te leven.

     En zo krijg ik rust en kalmte in mijn hart. Omdat ik weet dat ik op het juiste spoor zit, dat mijn gezin en leven eeuwig kan zijn, krijg ik ook meer kracht om de moeilijkheden van het leven te overwinnen. Dat zijn voor mij zegeningen van onschatbare waarde. En dit is mijn getuigenis in Jezus naam. Amen.