Hij zal luisteren en uw vragen beantwoorden

     Tijdens mijn zendingsdrang kom ik van alles tegen maar meestal zijn het geen mensen waar ik in mijn gedachten mee bezig ben. Peter is een uitzondering, hij is een melancholieke jonge man van 24 jaar die er veel jonger uitziet. Toen ik hem op het station van Hilversum sprak leek het net alsof hij staande stond te slapen. Ik vroeg aan hem: "Slik je medicijnen? Hij vertelde dat hij oxazepam had geslikt en ik vroeg aan hem waarvoor dat was. Hij zei dat hij, zolang hij zich kan herinneren, al problemen heeft, dat hij nog nooit gelukkig is geweest, altijd argwanend naar mensen is want sinds zijn 12de heeft hij alleen maar op internaten gewoond. Hij vertelde verder dat hij een crimineel verleden heeft, in detentie heeft gezeten, ter beschikking gesteld, te maken heeft gehad met de psychiatrie, isoleercellen en in besloten, gesloten groepen heeft gezeten.

     Ik vertelde hem over mijn eigen situatie uit het verleden, waar hele andere behandelmethodes werden gehanteerd. Ik ben nu 71 jaar oud maar het blijven kwesties die mij bezig blijven houden. Ik heb in mijn leven een periode gehad waarin ik dacht dat ik gelukkig was want ik was getrouwd, had een zoon, een mooi beroep als timmerman in de bouw, een goed salaris en een team bouwvakkers om mij heen die mij in de gelegenheid stelde echt alles te kunnen bouwen wat er maar gebouwd kon worden.  

     Toch was mijn leven verdraaid in een negatief zelfbeeld, die als het waren mijn initiatieven verlamden, alsof mijn vlam werd gedoofd, ik nergens zin in had, een heupblessure opliep en niet wist hoe ik dit vol moest houden. Ik ben toen ook jaren achtereen onder psychiatrische behandelingen geweest wat wel hielp maar nooit afdoende.

     Op mijn 55ste levensjaar kwam ik in contact met mensen van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' en zij brachten mij in een licht van waarheid wat niet alleen mezelf in dit sterfelijk leven tot zegen is, maar ook in de eeuwigheid mij toebehoord.

     Ik kwam er achter dat ik op drift was op een oceaan van tegenstrijdige informatie, gestrand op een denkbeeldig vlot wat ik provisorisch in elkaar had geflanst met mijn eigen vooroordelen. Ik leefde dus een leven wat niet klopte met mijn eeuwige bestemming. Het doel van mijn woorden is veranderd in een vreugdevolle boodschap dat God zelf - de Heer der heerscharen die alle waarheid kent - zijn geestkinderen de belofte heeft gegeven dat zij zelf de waarheid te weten kunnen komen, ja, een belofte met een enorme strekking. De eeuwige en almachtige God, de Schepper van het onmetelijke heelal, spreekt tot mij en benaderd mij met een oprecht hart en eerlijke bedoelingen.

     Hij spreekt tegen mij op onmiskenbare wijze die mijn menselijke ervaring overstijgt, een herstelde goddelijke leiding die antwoorden geeft voor mijn eigen leven. Hij is als een echter Vader voor mij en daarom ben ik blij dat ik geleerd heb naar Hem te luisteren. God wilde dat ik de weg terug naar Hem vond, en de Heiland is die weg. Ik vertelde Peter dat het de wil van God is dat ook hij leert van zijn Zoon, Jezus Christus, en de grote vrede en vreugde ervaart die je krijgt op het pad van het goddelijk discipelschap.

     Het bleek dat Peter nog niet aan de beurt leek te zijn want ik kon praten als brugman maar kon hem er niet mee bereiken. Misschien was hij nog te jong of had de moed al opgegeven, misschien is hij inmiddels voor een trein gesprongen. Ik had met hem te doen maar stond machteloos.