In het plan van God verdwijnen ook de insecten

In het plan van God blijken ook insecten te verdwijnen

     Er blijken steeds minder insecten in Europa te verblijven. Onderzoek toont aan dat de hoeveelheid insecten in de natuurgebieden rond het Duitse Krefeld tussen 1989 en 2014 met bijna 80% is afgenomen. Men denkt dat dit door de enorme monocultuur van gras of graan ontstaat. Er blijken steeds minder plekjes te zijn waar insectenlarven ongestoord tot wasdom kunnen komen.

     In Nederland blijkt, nu bestrijdingsmiddelen beperkt worden, dat de bijensterfte is afgenomen maar dat neemt niet weg dat insecten zich al jarenlang minder vaak te pletter vliegen op de autovoorruiten. Ook de voorkanten van treinen, die vaak door natuurgebieden rijden, zijn niet meer met te pletter gevlogen insecten bevuild.  

     De enorme insectendaling heeft natuurlijk grote gevolgen voor andere dieren zoals de grutto's, vleermuizen, veldleeuweriken, bonte vliegenvangers, gierzwaluwen en egels. De onderzoekers beweren dat het onwaarschijnlijk is dat de mens de insecten aan het uitroeien zijn, maar dat neemt niet weg dat andere dieren het door voedselgebrek niet zullen redden.

     Omdat de bijensterfte aan het afnemen is denkt men nu ook aan ziekteverwekkende bodemschimmels die in aantallen toe blijken te nemen op plaatsen waar nogal een teelt in monocultuur wordt gebezigd. Maar alle eventuele diagnostische mogelijkheden geven ook aan dat men het eigenlijk niet weet waar het aan ligt.

      Ook de klimaatverandering blijkt te bewijzen dat deze invloed heeft op een veranderend insectenbeeld. In Nederland duiken steeds vaker insecten op die vroeger alleen rond de Mediterrane gebieden leefden en insecten uit de tropen blijken steeds beter in het opwarmende Nederland te gedijen. Oké, de veranderingen van het klimaat leveren ook genoegens op, zoals nieuwe vlindersoorten in de tuin, maar de bedreigingen door exotische insecten worden steeds meer divers, en vormen zo langzamerhand een veel groter risico voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld door de verspreiding van knokkelkoorts of malaria via tropische muggen.

     Toch is er niets nieuws onder de zon dat mensen verhalen zoeken of verzinnen waarmee ze het veranderende wereldbeeld willen onderschrijven, of om mysteries op een voor hen aanvaardbare manier te verklaren. Hele godsdiensten zijn in hun ogen gebaseerd op verhalen die inmiddels welbekend zijn maar waar volgens hen nooit het bewijs van is geleverd dat het is gebeurd.  

     Veel mensen proberen geluk en vervulling te vinden in bezigheden die haaks staan op de geboden van de Heer. Zij negeren het plan van God en daarmee verwerpen zij de enige bron van het ware geluk. Ze zwichten voor de duivel, die 'ernaar streeft dat alle mensen ongelukkig zullen zijn, net als hijzelf.' (Zie 2 Nephi 2:27.)  

     Anderen willen alleen maar plezier hebben. En omdat dit hun belangrijkste doelstelling is, laten zij zich door kortstondig plezier afleiden van blijvend geluk. Zij ontzeggen zichzelf de blijvende vreugde die voortvloeit uit geestelijk groeien, anderen dienen en hard werken. Het kan ze niks schelen dat de onmisbare insecten verdwijnen. Toch is het plan van God wat Hij met deze wereld wil niet meer terug te draaien en daarom dient u te beseffen dat u het ware geluk alleen zult vinden als u het herstelde evangelie naleeft. Vredig, eeuwig geluk zal uw deel zijn als u zich aan de geboden houdt, om kracht bidt, u van uw zonden bekeert, en u met opbouwende zaken bezighoudt. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.