En hoe zit het met het kwaad van de wereld?

     Tijdens mijn zendingsdrang sprak ik een man die heel serieus op mij over kwam. Hij zei dat hij religie als een argumentatie zag voor een zogenaamde rechtvaardiging voor geloof in het bestaan van een God die zowel volmaakt, goed als almachtig is, terwijl er aan de andere kant toch zoveel kwaad in de wereld bestaat. Dit dilemma zat hem dwars want als God echt zo almachtig is en veel van ons houdt, zijn er daarnaast heel veel problemen zoals hongersnood, vluchtelingen, aids, natuurrampen, oorlogen. Waarom laat God dat toe als Hij zo van alle mensen houdt?

     Ik zei tegen hem dat ik het precies andersom zie, want waarom gaat er nog zoveel goed in de wereld? Jezus heeft namelijk zelf gezegd: "Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg, (zie Johannes 14:30) terwijl de duivel, in de woestijn, tegen Jezus zegt: "Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn."(Zie Lukas 4:6-7.)

     De man zei toen dat dit betekend dat het boze de 'baas' is. Ik echter ga ervan uit dat God de 'touwtjes nog stevig in handen' heeft en laat gebeuren zolang Hij dit nog goed vindt. Satan kennende zou er niets meer op aarde goed gaan. Als God niet de Almachtige was en de mensheid niet lief had, dan zou de hel nu al goed losbreken.

     Nu beperkt God nog de aids epidemie, de oorlogszucht, de hongersnoden en natuurrampen en als je tot de gelukkigen mag behoren - en ik voel mij in Nederland nog steeds veilig - dan zou het betamelijk zijn om God heel hard te danken voor de dingen die goed gaan.
     De man vond mijn pleidooi niet normaal en vond het lidmaatschap van een kerk zelfs een absurd voorrecht. Hij vond dat we midden in vijandelijk land leven, dat het normaal zou zijn als iedereen op deze wereld zich zou verzetten tegen alles wat met Jezus te maken heeft. Als God zo nadrukkelijk aanwezig zou zijn, zou dat lijken op pure genade en zou ik ook nog dankbaar moeten zijn.

      Ik zei tegen de man dat ik zijn bezorgdheid begrijp maar dat naar mijn gevoel het een van de manieren is waarop Satan wil dat wij anderen manipuleren want hij is de gene die de nadruk legt op het kwaad in de wereld - waar hij zelf de motor van is - ja sterker nog, door het te overdrijven.

     De wereld waarin ik leef is altijd onvolmaakt geweest en dat zal niet veranderen. Ik vind ook dat te veel onschuldige mensen lijden, zowel door natuurinterrupties, oorlogen als door de gevoelloosheid van hun medemens. De omvang van de ontaarding en het kwaad in onze tijd is alarmerend.

     Maar hoe dan ook, ik wil het leven in deze tijd niet met het leven in enige andere tijd in de geschiedenis verruilen. Ik voel mij uitermate gezegend dat ik in een tijd mag leven van ongeëvenaarde welvaart, verlichting en voordeel met vrij reizen in de daluren en ik ben bovenal gezegend met de volheid van het herstelde evangelie van Jezus Christus, wat mij een bijzondere kijk geeft op de gevaren die zich nu in de wereld afspelen en hoe ik die kan vermijden of ermee omgaan. Ja, als ik aan die zegeningen denk, wil ik op mijn knieën vallen en mijn stem in oneindige lof tot mijn hemelse Vader verheffen, in dankzegging voor de oneindige liefde die Hij voor al zijn geestkinderen heeft.   

     De man zei niets meer en liep bij mij vandaan. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.