Leven door de Geest

     Ik heb in mijn leven veel twijfels gekend die ik niet met een wiskundige formule kon oplossen. De meeste waren ook niet filosofisch zomaar even te ontcijferen maar brachten mij wel in heftige emoties, waardoor angst, hechting, schuldgevoel en spijt, in mijn unieke interactie met mijn geliefde dat nog lastiger maakte, terwijl mijn wederhelft daar onzeker, opgefokt, verdrietig of verward van werd. Dit echter gaf mij weer een reden om de twijfel verder op te schroeven, waardoor haperingen in mijn aanwezigheidsgevoel ontstonden. Het werd dus een vicieuze cirkel die zich niet liet doorbreken.  

     Zij zag mijn twijfel als kwaadwilligheid, net zoals vreemdgaan wantrouwen of schelden, alsof ik de oorzaak was van de geestelijke pijn waar zij onder leed, terwijl een dergelijke verwijtende houding mij nóóit minder liet twijfelen. Het was namelijk van mij geen bewuste keuze om te twijfelen, maar ik kon er ook niet mee stoppen.

     Het bracht ons in eindeloze discussies, bedoeld om die twijfel te slechten maar veroorzaakten ook nutteloze welles nietes discussies alsof ons denken pas achteraf naar argumenten zocht die een tegenargument teweegbracht waardoor de twijfel juist bevestigd werd. Kortom, wij pasten niet bij elkaar en toen ik dat bevestigd kreeg in mijn gemoed kon er van een voortzetting geen sprake zijn en verbrak ik de relatie. Zo zijn er velen geweest die de revue passeerden. Toch ben ik regelmatig getrouwd geweest of een langdurige relatie gehad.

     Na drie echtscheidingen was voor mij zo goed als zeker de maat vol. Ik hoefde nooit meer een vrouw. Tot dat ik in contact kwam met 'Heiligen der Laatste Dagen'. Ik bleek een spirituele aanleg te hebben die ik onder de Mormonen godsdienstig in de praktijk kon brengen. Spiritualiteit blijkt het concrete verschil te zijn in mijn geloof en gevoel die mijn levenswijze uitmaakte. Het omvat mijn getrouwheid aan dagelijks gebed en schriftenstudie, mijn wekelijks kerk en tempel bezoek, kerkelijke feestdagen door het jaar heen overdenk, en ander godsdienstig ritueel wat ik graag in een column zichtbaar wil maken. Ja, ik ben eindelijk thuis.

     Mijn spiritualiteit geeft ook vorm aan mijn toewijding betreffende bepaalde waarden, normen en gebruiken in het dagelijkse leven en een dergelijke spiritualiteit speelt op die manier een fundamentele rol om mijn identiteit te verduidelijken, te verschaffen en te bewaren.

     Bovenal betekent spiritualiteit: leven door de Geest. (Galaten 5:25.) De bijdrage van het Mormonisme helpt mij in de praktijk de gaven van de Geest te ervaren, om inzicht te krijgen en richting te ontvangen, om mij te vervolmaken en mijn talenten in dienst van de ander te stellen. Deze geloofstraditie is in mijn leven een van de werkwijzen van de Geest om dit alles te realiseren. Het geeft mij de mogelijkheid om naar behoefte en binnen de Mormoonse beleving aan mijn relatie met God te werken en daardoor anderen tot zegen te zijn.

     Ik ben inmiddels elf jaar getrouwd met een Mormoonse vrouw en mag samen met haar als tempelwerker vorm geven aan het heilig priesterschap. Ik heb eindelijk een vrouw die ik volledig vrij kan laten in haar doen en laten want zij geeft mij de zekerheid dat zij in alle opzichten het goede wil nastreven. Ik heb met haar een eeuwig huwelijk mogen sluiten en we proberen om samen net zo als God te worden en dit is mijn getuigenis in Jezus naam. Amen.