Gedachten die tegen Gods Woord ingaan

     De wereldwijde, afvallige groep christenen, die door toedoen van de theologen die zij zo waarderen, het inzicht in het doel van Elohim verloren hebben, wordt als maar groter. Elohim weet wat zij doen, hoe zij niet koud zijn en ook niet warm waardoor Hij ze uitspuwt omdat ze lauw zijn. (Zie openbaring 3:15-16.)  Het is een kerk die de visie van het evangelie ook nooit volledig in haar bezit heeft gehad en daardoor de duisternis vertegenwoordigt. Het zijn meer de volgelingen van Satan die, zonder het zelf te beseffen, leugens vermengen met waarheid waardoor zij - goed bedoelend - de geestkinderen van Elohim op een dwaalspoor brengen.

     Ondanks hun persoonlijke trouw en toewijding en hun genezingen, tongen en profetieën, zijn zij niet de geest van Elohim, maar een valse geest. Hierdoor is al - sinds de dood van Jezus Christus - het christendom van binnenuit verzwakt. Het gezag van de Schrift werd hierdoor jaren geleden al onontkoombaar aangetast en brengt al decennia lang een ernstig nadeel toe aan hen die een wankel geloof bezitten. Het wordt dus tijd dat de herstelling van de volheid van het evangelie van Jezus Christus wordt ingezien.

     De apostel Paulus waarschuwde al dat heel veel mensen valse leraren zouden volgen, onbewust van het feit dat zij daarbij hun eigen leven openstellen voor het vergif van Gods tegenstander. Nu is het heden ten dage ook wel begrijpelijk dat de valse kerk druk bezig is het geloof in God te verbasteren want, zoals het evangelie nu in de Bijbel staat, kan het haast ook niet anders dan dat goed willende mensen in toenemende mate het geloof achter zich laten en het geestelijk onderscheidingsvermogen zijn kwijtgeraakt.  

     De gelovige christenen worden wel beschermd tegen de subtiele verleiding van valse leer, want daar is de herstelde kerk van Jezus Christus het bewijs van, maar door hun ongelovigheid promoten zij de weg van Satan te volgen en zo gaat menigeen in deze laatste dagen op weg naar zijn of haar ondergang. Zij volgen een kerk die zonder de volledige Jezus is, ja, een kerk die zal samengaan met andere godsdiensten. Velen hebben zich al van de ware God en Jezus afwenden, terwijl Jezus veel méér is dan zoals de Bijbel Hem beschrijft. Toen Jezus zijn kerk op aarde stichtte had Hij beloften die vandaag nog even waardevol zijn als vroeger, terwijl vrijwel niemand daarvan op de hoogte is.

     De mens moet Zijn complete beloften opnieuw tot zich nemen zodat ook Zijn waarschuwingen vollediger worden. Het evangelie wat door Joseph Smith is hersteld, maakt de mensheid duidelijk op hun hoede te zijn voor de valse godsdienstige verleiders die, hoewel ze in aanzien staan bij de mensen, het pad van de duisternis verkondigen.

     Dit zegt de heer, je bevrijder, die je al in de moederschoot heeft gevormd: Ik, de Heer, ben het die alles gemaakt heeft, de enige die de hemel heeft uitgespannen, die zelf de aarde heeft uitgehamerd. Die de tekenen van orakelpriesters verstoort en waarzeggers ontmaskert, die wijzen naar de achtergrond dringt en hun kennis bespottelijk maakt, die het woord van zijn dienaar bevestigt en vervult wat zijn boden hebben voorzegd. (Zie Jesaja 44:24-26.)  

     Net als in de dagen van het Oude Testament, houdt de massa van vandaag zich in toenemende mate bezig met het aanbidden van de duisternis, door gedachten die tegen Gods Woord ingaan. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.