Gelukzaligheid, beloning, deugd en lusten

     Er zijn mensen, die zonder een religie aan te hangen toch in God geloven, de term gelukzaligheid in verband brengen met het hoogste geluk, dat voortkomt uit de liefde voor God die men met wetenschappelijke interesses en een brede algemene ontwikkeling probeert te benaderen. Zij stellen hierin God gelijk aan de natuur waarvan zij vinden dat zij daar deel van zijn en dat alles erdoor wordt bepaald.   

     Ze denken dat volgens het christendom men eerst goed moet leven, waarna de beloning pas in het hiernamaals volgt, maar dat goed gedrag niet betekend dat je ook gelukkig bent. Daardoor zijn er weer anderen die vinden dat geluk op de eerste plaats komt om daarna pas goede mensen te kunnen zijn. Pas dan denken zij de kracht te hebben om de lusten te beteugelen.

     Zij denken dat alles een natuurlijke neiging heeft om zichzelf te ontwikkelen; een poging, inspanning of streven waarmee alles in zijn bestaan probeert te volharden. Alles wat daarmee in lijn is, en dus aan een veiliger en beter leven bijdraagt is volgens hen deugdzaam; dat mensen het meest kunnen bereiken door op harmonieuze wijze samen te werken en weten hoe de wereld in elkaar steekt.

     Volgens hen zijn passies emoties die zij ervaren door invloed van buitenaf, en lusten zijn een specifiek soort passies die niet altijd slecht, maar wel gevaarlijk kunnen zijn, want je hebt ze per definitie niet altijd in de hand, zijn er altijd dingen buiten hen die op hen inwerken waardoor zij altijd passies hebben die zij niet kunnen voorkomen, maar ook niet 'helemaal onderdrukken'.

     De Goddelijke werkelijkheid laat weten dat wij allemaal zijn geschapen naar het beeld van God, dat iedereen een geliefde geestzoon of dochter van hemelse Ouders is en als zodanig een goddelijke aard en bestemming. In het voorsterfelijke leven waren wij geestkinderen van God en wij aanvaardden zijn plan waardoor wij een stoffelijk lichaam konden krijgen en aardse ervaringen konden opdoen om vooruitgang te maken op weg naar volmaking en om uiteindelijk geleidelijk aan onze goddelijke bestemming als erfgenaam van het eeuwige leven te verwezenlijken.

     Het goddelijk plan van gelukzaligheid maakt het mogelijk dat familiebanden ook na de dood blijven bestaan. Heilige verordeningen en verbonden die in heilige tempels beschikbaar zijn, maken het mogelijk dat de mens in de tegenwoordigheid van God terugkeert en dat het gezin voor eeuwig verenigd wordt.

     Deugd is een vorm van onkreukbaarheid en zedelijke uitmuntendheid in seksuele reinheid. God heeft het aan zijn geestkinderen geboden om zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen en dat het heilige voortplantingsvermogen alleen gebruikt mag worden tussen één man en één vrouw die wettig met elkaar zijn gehuwd.

     God waarschuwt degenen die hun lusten op de eerste plaats zetten, het verbond van huwelijkstrouw schenden, hun partner of kinderen misbruiken, of hun taken in het gezin niet nakomen, dat zij op een dag aan God rekenschap moeten afleggen. Verder waarschuwt Hij ervoor dat het verval van het gezin de rampen voor personen, gemeenschappen en volken tot gevolg zal hebben die de profeten van vroeger en nu voorzegd hebben.

     Ik ervaar dat mijn gelukzaligheid, beloning, deugd en lusten met dit plan in mijn leven in de juiste context worden gezegend en dit getuig ik in Jezus naam. Amen.