Het milieu beschermen

     Mijn goede bedoelingen zeggen iets over mijn gedrag, maar of dat in de wereld waarin ik leef ook opgaat dat betwijfel ik. Ik zie dat bijvoorbeeld aan de visvangst want als het erop aankomt, kiezen ze allemaal voor het grote geld en trekken ze de wereldzeeën leeg.

     Nu bevinden wij ons in een urgente kwestie betreffende de klimaatsverandering. Om goed gedrag te stimuleren, zou je bijvoorbeeld de omgeving zo kunnen inrichten dat mensen zich beter gaan gedragen. Maar niets is minder waar, er zijn maar weinig mensen die zich duurzaam gedragen. Velen blijven gewoon doorgaan met in grote auto’s rijden, terwijl zij zich ook verantwoordelijk willen gedragen en de wetenschap, dat het slecht is voor het milieu, verandert daar niets aan. Kennis is blijkbaar niet voldoende om het gedrag te veranderen.

     Bij Aristoteles was dat al een klassieke wijze van denken want hij heeft het over handelen tegen beter weten in en tussen oordeel en gedrag, met het huidige verschil dat er maar weinig duurzaam gedrag plaatsvindt terwijl dit echt nodig is voor het klimaat. Aristoteles worstelde al met het feit dat mensen door emoties belet worden om goede keuzes te maken.

     Nu vraag ik mij af of kennis dat ten goede zou kunnen keren, want ik heb niet het geloof dat meer weten ook redelijker gedrag creëert. Oké, met glas naar de glasbak brengen lukt het redelijk terwijl ook veel glas in het milieu verdwijnt, want er blijven namelijk altijd individuen die dat vaak op een steenworp afstand van een verzamel bak voor zwerfvuil laten rondslingeren.

     In het 'Handboek Jongevrouwenkamp' van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' lees ik op blz. 32 'Milieubewustzijn': dat elk terrein waar een jonge vrouwenkamp gehouden wordt met respect gebruikt moet worden of het nu plaats vindt in de bergen, aan de kust, op het platteland, in de rimboe of in de buurt van een stad.

     Alle kampeerders worden geacht te helpen bij de zorg voor het milieu. Zorg dat je, voordat je aankomt in de streek waar het kamp gehouden zal worden, op de hoogte bent van de omstandigheden daar. Plaatselijke autoriteiten kunnen inlichtingen geven omtrent de plantengroei, het wild, de waterbronnen en brand en veiligheidsvoorschriften. Voordat het terrein verlaten wordt, moet het in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Kampeerders kunnen leren het milieu te respecteren als ze:

• Meer te weten komen over de schoonheid van de aarde, de schepping en de Schepper.

• Begrijpen dat we verantwoordelijk zijn voor wat de Heer geschapen heeft. (Zie Leer en Verbonden 104:13.)

• De verantwoordelijkheid op zich nemen om het milieu te vrijwaren van vervuiling en verkeerd gebruik.

• Anderen het goede voorbeeld geven.

• Te zorgen voor een goede afvoer van het afval.

     Pleeg altijd overleg met plaatselijke functionarissen en bureaus en werk met ze samen. Zulke instellingen kunnen projecten voorstellen die zeker in een behoefte zullen voorzien en ze kunnen de jongevrouwen aanwijzingen en ondersteuning geven.

     Het boek dateert: © 1992, 2002 by Intellectual Reserve, Inc., waar uit blijkt dat genoemde kerk ver voordat het milieu op de agenda kwam, zich daar al mee bezig hield. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.