Wat is het plan van God toch liefdevol

     "Luistert naar de stem van Jezus Christus, uw Verlosser, de grote Ik Ben, wiens barmhartige arm uw zonden heeft verzoend." (L&V 29:1.) "Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat ​Christus​ voor onze ​zonden​ is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is ​begraven​ en op de derde dag is ​opgewekt, zoals in de Schriften staat, (Zie 1 Korintiërs 15:3-4.)

     Wat bedoelen we als we zeggen dat Jezus de Heiland van de wereld is? De Verlosser? Deze titels wijzen op de waarheid dat Jezus Christus de enige persoon is door Wie we bij onze hemelse Vader kunnen terugkeren. Jezus leed en werd gekruisigd voor de zonden van de wereld, waardoor Hij al Gods geestkinderen de gave van bekering en vergeving gaf. Alleen door zijn barmhartigheid en genade kunnen we verlost worden.

     Door zijn opstanding uit de dood  heeft Hij het mogelijk gemaakt dat iedereen de lichamelijke dood kan overwinnen. Deze gebeurtenissen worden de verzoening genoemd. Kortom, Jezus Christus heeft ons van zonde en dood gered. Daarom is Hij letterlijk onze Heiland en Verlosser. In de toekomst zal Jezus Christus terugkeren om duizend jaar lang op aarde te regeren. Jezus Christus is de zoon van God en Hij zal altijd onze Heiland blijven.  

     Maar u zult zich ook hoogstwaarschijnlijk afvragen waaróm hij het deed want het bovenstaande bewijst dat hij het deed. Een belangrijk onderdeel van Gods plan was dat u op aarde geboren zou worden, een stoffelijk lichaam zou ontvangen en de juiste keuzes zou leren maken. U zou zich niet meer herinneren hoe het leven bij uw Vader in de hemel was, maar Hij zou u wel het vermogen geven om goed van kwaad te onderscheiden. U zou in staat zijn om zijn liefde en waarheid te herkennen. Door uw ervaringen en beproevingen zou u kunnen leren om voortdurend de juiste beslissingen te nemen. Met de hulp van Jezus Christus zou u - na dit aardse leven - bij uw hemelse Vader kunnen terugkeren.

     Maar heden ten dage zijn er zoveel verschillende religies, afsplitsingen, denominaties en sekten, die allemaal de Bijbel als uitgangspunt gebruiken maar deze Bijbel op telkens weer een andere wijze uitleggen dat vrijwel niemand door de bomen het bos kan zien. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat er een instinctieve afwijzing is ontstaan waardoor mensen op hun eigen manier zijn gaan geloven of nog erger helemaal niet meer gelovig zijn. Het aantal fouten wat de mensen zijn gaan maken die hierdoor zijn ontstaan, zijn vrijwel niet meer te tellen en weten de mensen gewoon niet meer wat goed en fout is of weten dat nog wel een klein beetje maar tillen daar niet meer zo zwaar aan. De mens is nu in een situatie gekomen om zo te leven dat zij vrijwel nergens meer voor gepakt zullen worden.

     De reden is nu dat Jezus onze zonden op zich nam/neemt omdat wanneer je onwetend zondigt de zonden je dan eigenlijk niet aangerekend kunnen worden. Dat lijkt mij ook logies want het plan is namelijk het plan van de godheid en wij zijn hier op aarde om te leren. Er gaat dus heel wat mis op deze aarde, maar wij hebben het gebod gekregen om vergevingsgezind te zijn, om iedereen te vergeven want Jezus zegt: "Al die fouten daar ben Ik verantwoordelijk voor want het is Ons plan om het zo te doen." Zijn verzoening bewijst dat Hij dat ook werkelijk doet. Hieruit blijkt gewoon hoeveel God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus van ons houden en dit is mijn getuigenis in Jezus naam. Amen.