Gelukkig worden in de juiste context

     Hoe meer tijdsbesparende machines er de afgelopen honderd jaar zijn bijgekomen, hoe minder tijd we lijken te hebben, want tijd lijkt een schaarste product te zijn geworden, waardoor tijd kennelijk ten volle moet worden benut. Het gaat er steeds meer op lijken dat elke dag, elk uur of elk kwartier ingevuld moet worden. Zelfs de vrije tijd op zondag wordt in toenemende mate met winkelen, braderieën en andere consumptieve handelingen doorgebracht. Het gaat er steeds meer op lijken, dat lege tijd ons angst in schijnt te boezemen. Als er ook maar een moment van verveling dreigt, zappen we al door naar een volgend opwindingsmoment, alsof lege tijd ons uitlevert aan onszelf, een situatie die we blijkbaar liever vermijden.  Het lijkt erop dat we de tijd niet langer aan onszelf hebben.

     Ik denk zelfs dat de huidige westerse mens zich niet wil onthaasten, rust vinden en consuminderen, terwijl rust en niets doen van oudsher wordt gezien als de grondslag van onze beschaving. Pas in rusttoestand komen wij tot bezinning, en kan als het ware de ruimte van het denken zich openen, die zich niet door een vooropgesteld doel, nut, of economisch principe laat sturen of opjagen. Ik vraag mij dus af of de huidige Nederlander in deze context echt gelukkig is. Misschien weten zij niet eens wat het is.  

     Ze zijn vergeten wie ze in werkelijkheid zijn, want vrijwel niemand staat er bij stil dat God de Vader van onze geest is, waardoor u een geesteskind van God bent. Hij is uw Vader. Hij heeft u lief. Hij wil dat zijn zoons en dochters gelukkig zijn. Zelfzuchtigheid en steeds maar meer willen hebben, overtreding, ongehoorzaamheid, of zijn aanwezigheid negeren, heeft nooit geluk betekend. Ik heb de weg naar het geluk in de juiste context gevonden in het plan van mijn Vader in de hemel en in gehoorzaamheid aan de geboden van zijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

     Ongeacht mijn verleden van drie echtscheidingen, vele los-vaste relaties, het verlies van het contact met mijn kinderen ben ik zijn uitdaging aangegaan en heb mijn leven in overeenstemming gebracht met de leer van het herstelde evangelie, en behandel zijn kerk met liefde, respect en waardering als de moeder van mijn geloof. Ik ben dus eigenlijk het voorbeeld, van wat het evangelie van Jezus Christus kan doen, om iemand gelukkig te maken.

     Bekering is een van de eerste beginselen. Vergeving is een goddelijkheidskenmerk. Er is hoop voor u. U hebt uw leven vóór u en kunt het met geluk vullen, zelfs als uw verleden - net als het mijne - door zonde is ontsierd. Dit werk draait om het redden en bijstaan van mensen met hun problemen. Dat is het doel van het evangelie.

     Ik praat met mensen die vinden dat hun taken zwaar zijn. Natuurlijk zijn ze zwaar. Maar verander uw denkwijze, want het herstelde evangelie is goed nieuws. "De mensen zijn, opdat zij vreugde zullen hebben." (Zie 2 Nephi 2:25.) Ik ben er opgewekt van geworden, en laat dat afstralen van mijn gezicht en in mijn getuigenis tot uiting komen. Hij heeft  gezegd: "Kom naar Mij toe, jij die vermoeid en belast bent en Ik zal je rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en je zult rust vinden voor je ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht." (Zie Mattheüs 11:28-30.)

     Voor mij is het de beste keuze geworden die ik ooit gemaakt heb, en kan het u van ganse harte aanbevelen want ik ben nu gelukkig in de juiste context en dit getuig ik in Jezus naam. Amen.