Kom uit die donkere grot die jou leven bepaalt

     Net als wetenschappers probeer ik 'symbolisch geketende mensen die in een donkere grot wonen', ervan te overtuigen dat alles wat zij zien en horen in feite nep is, en dat bijvoorbeeld een verslaving dodelijk is. Zowel bij mij als ook bij wetenschappers overheerst het onbegrip dat mensen, met de vaak bijbehorende minachting, zich niet laten verlichten. Het is natuurlijk gewoon de waarheid dat verslavingen dodelijk zijn, maar die geketende grotbewoners ervaren elke dag weer dat ze er niet aan doodgaan. Zo is de grotwereld een onwaarachtige, maar die grotbewoners zien gewoon een wereld om zich heen, waardoor mijn boodschap niet vanzelfsprekend is.

     God heeft ieder mens zijn eigen keuzevrijheid gegeven dus mogen ze zelf bepalen om in die grot te blijven zitten. Nu zult u zich vast afvragen: "Moet het volk nou wel of niet verlicht worden?" Mijn antwoord is ja, maar ik zal respect moeten opbrengen voor de keuze die ze maken.

     Daarnaast denk ik dat ik mijn boodschap moet zien aan te passen om de belangrijkheid op hen over te brengen, ja, om de inhoud zo te verpakken dat die voor hen toch hoorbaar wordt, dat er voor hen een andere waardebepaling aan het leven wordt gegeven, waardoor ik moet zien te trachten mijn boodschap toegankelijker te krijgen. Ik denk dat ik dat wel kan, want ik ben uiteindelijk, voordat ik priesterschapsdrager werd, zelf uit die grot gekomen.

     Ik behoor nu bij een soort elite waardoor ik nu een hele andere filosofie aanhang, maar zit in zekere zin nog steeds midden in deze materie. Ik verafschuw publieksfilosofen want mijn geloof is de kern van mijn bestaan en zit volledig in mijn leven verankerd. Mijn boodschap wordt complex gevonden, die ook vrijwel nergens in de wereld circuleert en toch bij Jan met de pet terecht moet komen.

     Het enige wat er dus voor mij opzit is teruggaan in die donkere grot terwijl ik me bewust ben over de moeilijkheidsgraad die dat met zich meebrengt. Hoe krijg ik mijn boodschap zo interessant dat die in de hoofden van die mensen aankomt? De grot komt in vrijwel alle schakeringen van het leven voor en iedereen zit er op een bepaalde manier in en hebben recht op hun eigen redenen om slechte gewoonten voort te blijven zetten. Het zit er dik in dat velen van hen depressief worden als ze niet af en toe een borreltje drinken, om maar wat te noemen.

     Ik wil dus tegen iedereen die een donkere grotachtig bestaan lijdt, een waarschuwing geven, voor mensen die met mooie praatjes u van de ultieme waarheid betreffende God en zijn Zoon Jezus Christus proberen af te keren. De wereld zit namelijk vol met filosofieën die, althans op het eerste gezicht, rechtvaardigheid en liefde als grondslag hebben, maar dat is niet zo. Deze boodschappen lijken overal vandaan te komen: de media, de school, en zelfs goede vrienden. Al deze filosofieën druisen tegen het plan van God in en er zijn er velen die zowel deze wereldse denkbeelden als ook de een of andere kerk aanhangen.

     Maar besef wel dat 'niemand twee heren kan dienen,' (Zie Mattheüs 6:24) en dat het het beste is je niet op de wijsheid van mensen te verlaten. Onze hemelse Vader nam mijn twijfels door de Schriften weg en schonk mij gemoedsrust. Hierdoor werd mijn getuigenis sterker en ben ik de waarheid beter gaan verdedigen. Ik ben uit die grot gekropen en in een eeuwig huwelijk heel gelukkig geworden, nu jullie nog. En dit is mijn getuigenis in Jezus naam. Amen.