De Heer zal mijn strijd strijden

     De ene vluchtelingencrisis lijkt nog maar net bedwongen, of er doemen alweer berichten op over nieuwe migratie stromen. Experts waarschuwen dat klimaatsverandering voor een veel grotere bevolkingsverplaatsing kan zorgen dan het Syrische conflict. Dat proces is nu al aan de gang. De voorbije jaren moesten al miljoenen mensen andere oorden opzoeken, omdat hun woonplaats getroffen was door een natuurramp.

     Door die klimaatsverandering - die niet meer te stoppen is - gaan de natuurrampen ook in intensiteit toenemen, en zullen steeds dichterbij komen. Het aantal risico gebieden zal zich verder uitbreiden, waardoor het aantal vluchtelingen na een natuurramp een wereldwijd probleem gaat worden, dat groeit in frequentie en complexiteit.   

        Ik ben, door mijn lidmaatschap in 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', opgenomen in een kleine kudde van de Heer. Wij zijn de heiligen van de laatste dagen. Wij kijken uit naar de wederkomst van de Heiland en gaan de wereld voorbereiden om Hem te ontvangen. Daarom wil ik God dienen en mijn medemens liefhebben. Ik doe dat ootmoedig en met een vanzelfsprekend vertrouwen en zal nooit op een andere godsdienst of groepering neerkijken, want ook zij zijn geestelijk gezien mijn familie.

     Mij is opgedragen het woord van God te bestuderen en aan de stem van de Geest gehoor te geven, zodat ik de tekenen des tijd ’s zie, waarbinnen de tekenen van de komst van de Zoon des Mensen zichtbaar worden.

     Daarom ben ik op de hoogte van de problemen van de wereld en de moeilijkheden van onze tijd. Dat betekent echter niet dat ik mezelf of anderen met voortdurende angst moet belasten. Nee, door alle problemen om mij heen lijkt het mij beter om minder aandacht te besteden aan de omvang van onze moeilijkheden en in plaats daarvan te denken aan de oneindige grootsheid, goedheid en absolute macht van onze God, op Hem te vertrouwen en mij met vreugde in mijn hart op de wederkomst van Jezus de Christus voor te bereiden.

     Omdat ik mij in zijn verbondsvolk opgenomen voel, hoef ik mij gelukkig niet te laten verlammen door angst voor de nare dingen die er zouden kunnen gebeuren. In plaats daarvan kan ik de moeilijkheden en kansen die voor mij liggen, met geloof, moed, vastberadenheid en vertrouwen in God tegemoet treden.  

     Ik hoef gelukkig ook niet het pad van het discipelschap alleen te gaan want ik weet dat Jezus met mij meegaat. Hij zal mij niet loslaten en niet verlaten. Hij zal voor mij strijden, en ik hoef alleen maar in stilte dankbaar te zijn. Als ik dus toch door angst overvallen wordt, dan kan ik gelukkig moed vatten, mijn geloof oefenen en vertrouwen putten uit de belofte dat welk wapentuig tegen mij ook wordt vervaardigd, deze geestelijk niets zal uitrichten.

     Ik weet dat ik in een gevaarlijke en roerige tijd leef maar Jezus heeft zelf gezegd: "In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen." (Zie Johannes 16:33.) Daardoor weet ik dat alle dingen voor mijn welzijn samenwerken, indien ik oprecht blijf in mijn doen en laten. Daarom zet ik mijn angsten opzij en leef vol vreugde, ootmoed, hoop en stoutmoedig vertrouwen dat de Heer met mij is. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.