Leven volgens zijn geboden, wetten en verordeningen

     Ik heb heel sterk het gevoel dat de wereld op weg is naar een totale ondergang. Steeds vaker hoor ik op de televisie over oorlogen en geruchten van oorlogen. Het lijkt net alsof de Verenigde Staten en Noord-Korea, op weg zijn naar het einde der tijden. In Europa is de NAVO al enige tijd bezig met de opbouw van een enorme troepenmacht langs de grens met Rusland. Als ik de geruchten mag geloven die van Iran, Hezbollah en van Hamas uitgaan dan bestaat Israël niet lang meer. Verder zijn, in de door moslims overheerste landen de Christenvervolging aan het toenemen.

     Nieuwe terreuraanslagen in Europa kunnen niet uitblijven nu, door de ineenstorting van het kalifaat in Irak en Syrië, de van de duivel bezeten jihadisten, terug gaan naar hun landen van herkomst waar zij zich daarop voor bereiden. Het is nog maar de vraag hoe lang de Europese burgers de verdergaande islamisering van Europa nog zullen blijven pikken. Het kan zomaar uitpakken in een heftige burgeroorlog. Er is een extreemlinkse terreurgroep in de Verenigde Staten actief met de naam Antifa, zij willen met massale demonstraties in diverse grote steden een poging doen om Donald Trump uit het Witte huis te verdrijven. Een burgeroorlog kan niet worden uitgesloten. Deze en talloze andere ontwikkelingen geven mij het gevoel dat er een verdergaande grote wereldcrisis op de loer ligt.  

      Allen die in Jezus geloven en naar zijn geboden en verordeningen leven, zullen behouden worden in het koninkrijk van God, waar eeuwig leven is. Daarom schept mijn ziel er behagen in dat er over Hem is geprofeteerd, 'want zijn dag is gezien en mijn hart maakt zijn heilige naam groot.' (Zie 2 Nephi 25:13.)

     Hoezeer hebben wij allen dan de behoefte, aan de genezing die de Verlosser te bieden heeft. Ik heb een boodschap van hoop voor alle goede mensen die intens verlangen dat de zware lasten die ze ongewild dragen of te dragen krijgen, verlicht worden. Mijn boodschap is gebaseerd op de leringen van de Heiland. Uw probleem is of wordt  misschien een ernstige lichamelijke handicap, een slepende (oorlogs)kwaal of het dagelijks gevecht tegen een ongeneeslijke ziekte. Misschien heeft uw kruis (in de toekomst) te maken met de dood van een geliefde, het leed veroorzaakt door iemand die in de zonde verstrikt is, of van mishandeling in een van haar vele afschuwelijke vormen. Wat de oorzaak ook moge zijn, ik getuig dat blijvende verlichting mogelijk is, als we maar voldoen aan de voorwaarden die de Heer heeft gesteld.

     Welnu, de Joden zijn onder alle natiën verstrooid; ja, en ook Babylon (de wereld) zal worden vernietigd. En nu zij ertoe worden bewogen te geloven in Christus, de Zoon van God, en in de verzoening, die oneindig is voor het gehele mensdom dan zal in die tijd de dag komen dat zij deze dingen wel moeten geloven. En de Heer zal voor de tweede maal zijn hand uitstrekken en zijn volk uit zijn verloren en gevallen staat terug brengen. (Zie 2 Nephi 25:15-17.)

     Genade betekent goddelijke hulp of kracht die we door de overvloedige barmhartigheid en liefde van Jezus Christus krijgen. Door zijn genade, die door zijn zoenoffer mogelijk wordt gemaakt, krijgt iedereen zijn lichaam na de dood terug in een onsterfelijke toestand. De mens hoeft zich dus nergens zorgen over te maken want hij heeft een eeuwige bestemming die eeuwig leven tot gevolg kan hebben, wanneer hij rechtvaardig geleefd heeft volgens Zijn geboden en verordeningen en dit getuig ik in Jezus naam. Amen.