De zin van mijn leven

     Ik reis nogal veel met de trein want ik heb een gratis dalurenabonnement. Nu zijn er ook overlappingen mogelijk, als ik bijvoorbeeld op de valreep van 16:00 uur incheck, dan kan ik nog gratis mee reizen. Het gebeurd dan weleens dat ik verder ga dan anders waardoor ik reis met reizigers die in de spits met de trein reizen. Nu ga ik als het even kan, zitten in een coupé waar gewoon gesproken kan worden want dat vind ik het interessantste. Zo ben ik achter een situatie gekomen dat een hogeropgeleide dertiger niet weet wat hij moet kiezen in het carrière willen maken en tevens rondloopt met zingevingsvraagstukken zoals: Moet ik nu wel of niet trouwen? Is dit nu alles? Wie ben ik nu echt? Waar doe ik het allemaal voor? Wat vind ik belangrijk in het leven? Terwijl hij daar geen antwoord op wist te krijgen.

     De man met wie hij meereisde had het over de maakbaarheid van zijn leven, dat hij verslaaft was aan geluk en dat hij, samen met zijn vriendin waarmee hij samen woont, daar heerlijk over kan filosoferen, door elkaar kritische vragen te stellen zodat zij zelf met de antwoorden kwamen. Hij had het over een boek wat hij daarover had gelezen en vertelde dat het boek voor hem als een bijbel was want volgens hem komen alle grote keuze vraagstukken er in aanbod, met daadwerkelijke praktische tips.

     Ik ben inmiddels de zeventigjarige leeftijd voorbij dus voor mij is dat allemaal niet meer aan de orde. Maar als ik terug kijk in mijn tijd dan was het nadenken over de zin van het leven niet alleen het moeilijkste, maar ook het belangrijkste wat er was. Toch zijn mijn plannen allemaal stuk gelopen want ik ben voor de vierde keer getrouwd maar nu in de juiste context.

     God heeft altijd een belangrijke plaats in mijn leven gehad want ik heb vele religies bestudeerd maar nergens gevonden wat ik volledig in mijn hart kon sluiten. Sinds 2002, toen ik vijfenvijftig jaar oud was, vond ik de voor mij ultieme waarheid over God en zijn Zoon Jezus Christus. Geloof in Jezus Christus oefenen betekent nu voor mij dat ik eindelijk op zijn verdiensten, barmhartigheid en genade kan vertrouwen. Ik begin eindelijk de Heiland te leren kennen nu ik mijn geestelijke vermogens in de juiste context opwek en zijn leringen beproef, ja, totdat ik plaats in mijn ziel voor een deel van zijn woorden kon inruimen. Als mijn geloof in de Heer toeneemt, vertrouw ik op Hem en in zijn macht om mij te verlossen, te genezen en te sterken.

     In dit ware geloof heb ik de Heer tot middelpunt en dat leidt bij mij altijd tot rechtschapen handelingen. Ik besef nu dat geloof in Jezus Christus het eerste beginsel is in een openbaringsreligie, dat Hij het fundament is van alle gerechtigheid en het handelingsbeginsel in alle intelligente wezens die boven mij staan. Handelen in overeenstemming met de juiste beginselen die de Verlosser verkondigd heeft, staan in mijn leven nu centraal in het ontvangen en oefenen van waar geloof, want 'geloof zonder de werken is dood'. (Jacobus 2:17.) Daarom ben ik nu een actieve dader van het Woord en niet alleen een toehoorder.

     Mijn zin in het leven is nu om Gods woord te horen, te lezen, in mijn hart af te wegen en de geestelijke gave van geloof in de Heiland te ontvangen, ja, ik raak met Hem en zijn stem vertrouwd als ik zijn woorden in de Schriften bestudeer en mij eraan vergast. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.