In de juiste cóntext verantwoordelijk

Ik ben nu gelukkig in de juiste cóntext verantwoordelijk.

     Ik las in een krantje van filosofen dat: 'Verantwoordelijkheid en schuld samenhangen met het idee van vermijdbaarheid'. Bijvoorbeeld: Je bent met een paar glaasjes te veel op in de auto gestapt en je hebt iemand aangereden. Veel mensen denken dat je het had kunnen vermijden. Misschien heb je weleens de auto laten staan toen je meende dat je te veel op had. Als het toen lukte, had je het gisteren ook kunnen doen. Jij en ook de mensen die in de rij staan om je te beschuldigen, zijn niet in staat om in te zien dat er ongelooflijk veel factoren meespeelden op die bewuste avond. Factoren die samen veroorzaakten dat jij deed wat je deed. Je kon dus niet anders. Ik denk dat we in dat opzicht niet wezenlijk verschillen van een glas water, een baby of een dier." Tot zover het filosofenkrantje.

     Toen ik dit had gelezen moest ik denken aan mijn eigen tijd toen ik stram stond van de problemen in mijn huwelijk. Om nog een beetje tegenwicht te hebben was ik lid geworden van een zangkoor wat gehouden werd in de achterzaal van een buurtcafé. Na het zingen bleef ik altijd met een paar leden in dat café hangen, dronk mij een stuk in mijn kraag, stapte daarna in mijn auto en reed - met voor mij uit een dubbel gestreepte middenlijn - over verschillende dijken naar mijn afgelegen dijkwoning. Ik deed dat omdat op dat nachtelijke tijdstip daar nooit een sterveling liep.

     Bij mij waren het dus ook factoren die gezamenlijk veroorzaakten dat ik deed wat ik deed en omdat er geen openbaar vervoer was kon ik dus ook niet anders. Op dat moment was dat zo omdat ik niet beter wist, maar daar is gelukkig verandering in gekomen. Ik heb de gehele zooi waar ik in gevangen zat volledig de rug toegekeerd.

     Ik heb aan dat huwelijk een einde gemaakt en daarna ben ik lid geworden van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen'. Ik heb daar een vrouw mogen trouwen die net als ik het nieuw en eeuwig verbond is aangaan om alleen het koninkrijk van God te steunen. Wij hebben een eed van de heiligste soort afgelegd voor de hemelen en de aarde, en ook op de geldigheid van onze verlossing dat wij de waarheden en rechtschapenheid zullen steunen in plaats van goddeloosheid en valsheid, en het koninkrijk van God zullen opbouwen in deze wereld. Ik denk dat er geen betere beslissing bestaat, want ik ben gelukkig niet meer van deze wereld.

     Ik werd voorheen in de verleiding gebracht dat een nieuwe auto, een mooi huis, een goedlopende juwelierswinkel, een prachtig paard achter mijn huis en een mooie vrouw mijn gelukkig zouden maken, maar ik ben er achter gekomen dat rijkdom, macht, schoonheid of bekendheid geen blijvend geluk bracht. Ik kreeg pas waar geluk toen ik het voorbeeld van Christus ging volgen en goddelijke eigenschappen zoals goedheid, liefde, rechtschapenheid en genade ging ontwikkelen. Nu ben ik, ongeacht wat ik al dan niet bezit, uit het kennen van Gods plan, in een grote wolk van groot en blijvend geluk gekomen.

     Ik volg nu het woord van wijsheid en gebruik geen koffie, thee, tabak en alcohol meer en drugs is bij mij gelukkig nooit een optie geweest. Nu speelt 'verantwoordelijkheid en schuld, samenhangend met het idee van vermijdbaar-heid' geen rol meer want ik hoef daar in mijn nieuwe leven nooit meer bij stil te staan, omdat het er niet is. Met Gods hulp kan ik nu, in tijden van beproeving vreugde ervaren en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.