Als je het niet weet, hou dan je mond

     De een ziet een verslaving als een hersenziekte, terwijl anderen ervan overtuigd zijn dat herhaald en langdurig gebruik van genotmiddelen blijvende veranderingen in de hersenen veroorzaakt, met name in de hersendelen die betrokken zijn bij een psychose, terwijl ook blijvende veranderingen in hersenen optreden als er veel piano wordt gespeeld, wat toch ook weer geen hersenziekte is. Het ziet er dus naar uit dat men bij verslavingsgedrag, nog steeds zoekende is naar een gebeuren in de hersenen wat het gedrag kan verduidelijken.  
     Maar hoe komt het dat het sommige verslaafden lukt om van hun verslaving af te komen, ondanks het feit dat hun hersenen veranderd zijn? Er zijn in dit geval weer andere waarheidsvervalsers die daar ook even een hersenactiviteit bij zoeken in de vorm van een geleidelijke afname van de intensiteit met betrekking tussen hersendelen die betrokken zijn bij een psychose, terwijl de psychische stoornissen worden gekenmerkt door het herhaaldelijk niet in staat zijn om zich te verzetten tegen andere schadelijke of verboden impulsen; zoals gokken, brand stichten en stelen. Nou, ik kom als leek - nu ik dit bestudeer - tot de conclusie dat iedereen maar wat zit te vertellen en niemand weet waar het werkelijk over gaat.

     Verslaving als een hersenziekte bestempelen is naar mijn idee een veel te woeste diagnose, omdat het met betrekking tot de zenuwen ook met iets anders kan samenhangen wat (nog?) niet in kaart is gebracht. Ik geloof wel dat geestestoestanden zoals verslaving of psychose in de hersenen zijn verankerd, maar dat niemand weet waar. Dat mensen verslaafd worden en daar moeilijk vanaf komen, wordt niet duidelijker door wat er zich in hun brein afspeelt, maar dat hulp noodzakelijk is wist ik al.

     Daarom is het alleen maar raadzaam om niet met verslavende middelen te experimenteren of er mee te beginnen. Laat ik mezelf gewoon als voorbeeld nemen. Mijn lichaam is een kostbaar geschenk van God. Om mij te helpen mijn lichaam en mijn geest gezond en sterk te houden, heeft God in 1833 aan Joseph Smith een gezondheidswet gegeven. Die wet wordt het woord van wijsheid genoemd. (Zie L&V 89:1-21.)

     God heeft niet alleen voor mijn lichamelijke en geestelijke gezondheid gezegd dat ik gezond moet eten, Hij heeft zich ook uitgesproken tegen het gebruik van: tabak, alcohol, koffie, thee en drugs. Verder belooft Hij lichamelijke en geestelijke zegeningen aan wie het woord van wijsheid naleven. Tegenwoordig verdedigen wetenschappers dezelfde principes die een liefdevolle God bijna twee eeuwen geleden aan Joseph Smith openbaarde. 

     Ik geloof dus dat mijn lichaam een waardevolle gave van God is en dat Hij verwacht dat ik die gezondheidswet naleef om mijn lichaam en mijn geest gezond en sterk te houden. Als ik namelijk mijn lichaam met respect en eerbied behandel, belooft God mij gezondheid, kracht en bescherming en zal ik meer openstaan voor geestelijke waarheden. Een gezonde levenswijze bevorderd een gevoel van welzijn. Als ik dus voor de juiste lichaamsbeweging, voeding en nachtrust zorg, ben ik vrolijker van aard en zal het mij helpen om gelukkig te zijn. Ik ga daarom heerlijk op de fiets naar mijn werk, doe een keer in de week aan gymnastiek en drink ik alleen maar (fris)dranken zonder cafeïne en alcohol. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.