De volmaakte liefde drijft de vrees uit

    Kinderen hebben recht op liefde om een goed leven te kunnen leiden, maar of effecten van liefde zich ook laten zien wanneer kinderen moeten opgroeien in een tehuis met wisselend personeel ja, in inrichtingen waar een liefdevolle omgeving ontbreekt, die bij een vast gezin of vaste verzorgers wel verwacht worden is nog maar te bezien.  
     Het personeel kan alleen maar liefde geven, door het kind positief te evalueren, want als je iemand liefhebt, kun je redenen geven waarom je van iemand houdt, het rationele deel en daarnaast heb je ook positieve gevoelens voor iemand, en dat is het emotionele deel. Ze zeggen dat wanneer je een kind maar kort mee maakt, het heel moeilijk is om het kind goed en volledig te evalueren en om het de liefde te geven die het nodig heeft, want een band is er nauwelijks.

     Ze zijn wel van mening dat het nodig is om ouders en verzorgers te verplichten tot een emotie, dat ze een morele verplichting tot liefde hebben, maar in de praktijk betekent dit, dat je moet proberen liefde te geven, terwijl succes niet is te garanderen. De verzorgers komen dus iets tekort.

     Als ouderliefde niet tot de mogelijkheden behoort dan bestaat er nog altijd de reine liefde van Jezus. Jezus wil dat u zijn liefde aanneemt, en dat u er anderen in laat delen. Hij heeft tegen zijn discipelen verklaard: "Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander." (Zie Johannes 13:34-35.) Het is dus noodzakelijk dat het personeel, Jezus als voorbeeld in hun relatie tot de kinderen neemt en zich inspannen om altijd - zoals Jezus - lief te hebben, met mededogen, geduld en barmhartigheid.

     Als we - net als die kinderen - ons ooit in de greep van liefdeloosheid bevinden waar zondermeer angst of stuurloosheid uit ontstaat, dan hoop ik dat we daarvan bevrijd mogen worden door de reine liefde van Christus, want de volmaakte liefde drijft de vrees uit en verdrijft elke verleiding om dergelijke kinderen iets aan te doen, ze te intimideren, koeioneren, achter te stellen of te verdrukken.

     Door de volmaakte liefde van Christus kan iedereen via zijn leringen, nederig, waardig en met groot vertrouwen hun leven vormgeven en Hij geeft ons dit grote vertrouwen om angst opzij te zetten, dergelijke kinderen sturing te geven en ons volledig op de macht en de goedheid van onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, te verlaten.

     Laten zij thuis, op hun werk, in de verzorging van kinderen, angst vervangen, door de volmaakte liefde van Christus. Door zijn liefde zijn zij in staat om de goedheid van onze hemelse Vader, zijn goddelijke plan, zijn herstelde evangelie en zijn geboden te erkennen, te vertrouwen, te geloven en op dergelijke kinderen over te brengen. Als zij God en hun naasten liefhebben, wordt hun gehoorzaam-heid aan Gods geboden een zegen in plaats van een last.

     Door de liefde van Christus worden zij wat vriendelijker, vergevingsgezinder, zorgzamer en toegewijder aan zijn werk. Vullen zij hun hart met zijn liefde, dan starten zij met een hernieuwde geestelijke frisheid en wandelen zij vol vreugde en vertrouwen, levendig in het licht en de heerlijkheid van onze geliefde Heiland, Jezus Christus. Ik bid dat zij die vreugde de kinderen ten deel laten vallen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.