De vrouw in onze kerk

     Tijdens het schrijven van mijn columns zoek ik uiteraard ook op internet naar achtergrondinformatie. Op dergelijke zoektochten ben ik aan de weet gekomen dat op internet  aan vrouwen een overvloed aan tips worden aangeboden. Talloze sites adviseren technieken voor het bereiken van beauty en succes, en hoe die in een paar stappen zijn te verwezenlijken. Ik zie daarin dat in onze samenleving vrouwen, op wat enkele obstakels na, al bevrijd zijn zodat het feminisme een westers exportproduct is geworden naar 'andere culturen'.

    Maar de verhoudingen tussen bijvoorbeeld de islamitische culturele context, is in dit opzicht horizontaler dan de feministische standaard opvatting, terwijl het emanciperen alleen maar lukt als ook de man emancipeert. Voor een diagnose van wie wij vandaag de dag zijn en vooral wie vrouwen zijn, is volgens mij het denken wat in 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt uitgedragen een diagnose waarin de wil van God het meest tot zijn recht komt. 

     God heeft de vrouw gezegend met goddelijke kwaliteiten zoals kracht, deugd, liefde en de offerbereidheid om de toekomstige generaties van zijn geestkinderen groot te brengen. De vrouw is volgens mij de 'the crowning glory of His creation'. Wat we bereiken in de kerk is goeddeels te danken aan het onzelfzuchtige dienstbetoon van vrouwen. Of het nu in de kerk is of thuis, het is altijd mooi om de priesterschap en de ZHV in volmaakte harmonie te zien samenwerken. Die relatie lijkt op een goed gestemd orkest, en de resulterende geestelijke symfonie inspireert enorm.

     De zusters vervullen een belangrijke rol in de kerk, het gezinsleven en als personen die essentieel zijn in het plan van onze hemelse Vader. Veel van hun taken voorzien niet in een financiële vergoeding, maar verschaffen wel voldoening en zijn van eeuwige waarde. Ik ben al elf jaar getrouwd met een dergelijke kanjer.

     Onlangs vroeg een onderzoekster om een beschrijving van de rol van de vrouw in de kerk. Haar werd onder andere ook uitgelegd dat geen van de leiders in onze plaatselijke wijken en gemeenten betaald worden. Toen viel ze in de rede om te zeggen dat ze niet zoveel interesse meer had. Ze zei: "Ik denk niet dat vrouwen behoefte hebben aan nog meer onbetaalde banen."

     Haar werd uitgelegd dat het gezin de belangrijkste organisatie op aarde is en dat vaders en moeders daarin gelijkwaardige partners zijn. Geen van beiden wordt hiervoor betaald, maar de zegeningen gaan elke beschrijving te boven. Haar werd ook verteld dat de ZHV, de jongevrouwen en het jeugdwerk geleid worden door presidentes. Haar werd gezegd dat sinds onze vroegste geschiedenis zowel mannen als vrouwen bidden, muziek maken, toespraken houden en in een koor zingen, zelfs in de avondmaalsdienst, onze heiligste bijeenkomst.

     Ja, onze vrouwen zijn ongelooflijk vanwege de manier waarop ze met de problemen van het leven omgaan. Ondanks de moeilijkheden en uitdagingen die het leven biedt - van gehuwd zijn tot ongehuwd blijven, keuzen van kinderen, een zwakke gezondheid, te weinig mogelijkheden en vele andere problemen - blijven ze opmerkelijk sterk, onwrikbaar en trouw aan het geloof. Zij komen overal in de kerk voortdurend de zwakken te hulp, steken de handen uit de mouwen en steunen het priesterschap in hun roepingen. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.