Integriteit houdt nauw verband met eerlijkheid

     Het is niet vanzelfsprekend dat ik mensen help, omdat ik ze ken. Bijvoorbeeld: er wordt in de wijk waarin ik woon een collecte gehouden om een blinde een geleidehond te geven, maar zowel de hond als die blinde moeten getraind worden om ervoor te zorgen dat de hond een effectieve hulp is. Deze grap kost ongeveer € 33000,-. Het kost maximaal €41,-  om een blinde in een ontwikkelingsland te genezen van de oogontsteking trachoom, de voornaamste oorzaak van blindheid ter wereld. Dat betekent dat in het slechtste geval ongeveer 800 mensen kunnen worden genezen van blindheid. De keus lijkt mij dan niet zo moeilijk, ik steun de inzameling niet.

     Maar er zijn mensen die een goedbetaalde baan aannemen, wetende dat het bedrijf een rivier vervuilt waar arme dorpelingen in een ontwikkelingsland afhankelijk van zijn. Ze denken dat, als ik die baan niet neem, iemand anders dat wel zal doen. Dus ik zal wel wat meer aan goede doelen kunnen doneren.

     Ik denk dan bij mezelf: 'Is bijdragen aan het veroorzaken van leed, niet erger dan geld geven? Integriteit is toch van grote waarde?' Maar de genen die zich altruïst noemen zullen bijvoorbeeld zeggen, dat met het verdiende geld je meer kan doneren aan hulp organisaties die machteloze mensen aanmoedigen voor zichzelf op te komen, zodat ze beter weerstand kunnen bieden aan de riviervervuiling. Met andere woorden: Dankzij jouw bijdrage, die jij kan geven door je goede salaris, kunnen daar misschien vijf medewerkers worden ingehuurd om de vervuiling ongedaan te maken.

   Toch wijst onderzoek uit dat in 2012  8,4 miljoen mensen in deze landen stierven door blootstelling aan vervuild water, vervuilde grond en lucht, terwijl die 8,4 miljoen in dat zelfde jaar deel uit maakten van een totaal van 9 miljoen mensen die wereldwijd omkwamen door vervuiling. Met andere woorden, dit is geen probleem voor "rijke landen". Het is een probleem dat bijna uitsluitend voorkomt in ontwikkelingslanden.

     Wees dus altijd eerlijk naar jezelf, anderen en God. Eerlijk zijn houdt in dat je op geen enkele manier liegt, steelt, bedriegt of misleidt. Als je eerlijk bent, werk je aan een sterk karakter, waardoor je God en anderen van dienst kunt zijn. Dan word je met gemoedsrust en zelfrespect gezegend. De Heer vertrouwt je dan en je bent waardig om naar zijn heilige tempel te gaan.

     Als je oneerlijk bent, schaad je jezelf, maar vaak ook anderen. Je schaad je geest en je relatie met anderen. Eerlijkheid vergroot je mogelijkheden en je vermogen om ontvankelijk te zijn voor de Heilige Geest. Wees dus eerlijk op je werk en verricht alle werkzaamheden waarvoor je betaald wordt. Maak jezelf niet wijs dat oneerlijkheid of misleiding door de beugel kan, zelfs als anderen vinden dat het niet veel uitmaakt.

     Integriteit houdt nauw verband met eerlijkheid. Integriteit bete­kent altijd het goede denken en doen ongeacht de gevolgen. Als je integer bent, houd je je aan je normen en je geloofsover­tuiging. Kies ervoor zo te leven dat je gedachten en gedrag altijd overeenstemmen met het herstelde evangelie en betaal altijd aan de kerk een eerlijke tiende, zodat God beslist naar welk goed doel jou geld wordt uitgegeven. De kerk zal u dan dankbaar zijn voor uw trouwe inzet. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.