Bewustzijn of instinkt

 

      Er zijn knappe koppen in de wereld die zich afvragen waarom het bewustzijn is ontstaan, waar het goed voor is als onbewuste processen heel goed in staat zijn om alle benodigde acties uit te voeren, die nodig zijn om onze omgeving waar te nemen en daar adequaat op te reageren.  Neem bijvoorbeeld de antilope. Als een roofdier hem achternagaat, maakt hij gekke hoge sprongen. Biologen denken dat dit een teken is voor zijn achtervolger om aan te geven dat hij maar beter een andere antilope kan pakken, omdat hijzelf in een topconditie is. Ze vinden dat zeer intelligent gedrag, dat goed werkt, maar dat het ook onwaarschijnlijk is dat de antilope op de hoogte is van dit effect, want hij doet het gewoon vanuit zijn genen.
 

    In het verlengde daarvan vragen zij zich af waarom de mens wel begrip heeft van wat en waarom ze doen wat ze doen. Om dat beter te kunnen begrijpen gooien ze een belangrijk misverstand overboord, dat de wereld op te delen is in bewust zijn en niet bewust zijn. Het verschil vinden zij trapsgewijs en daarom beter om van meer of minder begrip te spreken, want begrip vinden zij nooit absoluut. Wij mogen hier op aarde het vaardigste zijn in het begrijpen, maar begrijpen ook maar half wat we doen. Vaak wordt er achteraf een goede reden bedacht, terwijl in werkelijkheid de eigenlijke reden was dat ze deden wat gewoon in hen opkwam, namelijk precies dezelfde reden waarom die antilope hoge sprongen maakte.

 

    Ik denk dat de dieren beter zijn afgesteld, op datgene wat God van hen wil, dan de mens. Het geeft mij namelijk een geweldig veilig en rustgevend gevoel te weten dat God zijn wil in deze tijd nog steeds aan zijn dienstknechten, de profeten, openbaart, maar dat is omdat ik naar die dienstknechten luister, want de wereld in zijn algemeenheid weet nergens van, terwijl het voor mij de grootste zegening is die God mij geeft, namelijk weten wat zijn wil is!

 

    Mensen denken dat dieren leven naar hun instinkt, terwijl het een duidelijke wetenschap is hoe zij in bepaalde zaken moeten handelen. Ik heb dat gezien aan onze kat toen zij kittens kreeg. Nog nooit was er tegen haar gezegd dat zij de nageboorte zelf moest opeten omdat er proteïnen inzitten die voor haar belangrijk zijn, zij deed dat uit zichzelf, een wetenschap die God in haar heeft gelegd.

 

     Doordat ik de woorden van de profeten in de heilige Schriften - en van de hedendaagse profeten - door studie en geloof als schatten verzamel, wordt ik gezegend met het verlangen om mij aan de geboden te houden en na te leven. Hierdoor heb ik rust en kalmte in mijn hart gekregen, iets wat in de wereld maar mondjesmaat bestaat. Omdat ik nu weet dat ik op het juiste spoor zit, dat mijn huwelijk eeuwig kan zijn, krijgen ik ook meer kracht om de moeilijkheden van het leven te overwinnen. Dat zijn zegeningen van onschatbare waarde, dat maakt mij zielsgelukkig.

 

     Hierdoor weet ik dat de Vader van mijn geest mij niet aan mijn lot overlaat, want Hij blijft zijn wil in deze tijd openbaren en geeft mij zó het vertrouwen en de geborgenheid die ik nodig heb om het juiste pad te bewandelen. Hij geeft mij, samen met mijn vrouw, de kans om in zijn tempel verordeningen te verrichten en verbonden te sluiten, die ons in staat stellen om rein en zuiver te zijn en ons voor bereiden op onze terugkeer naar Hem. En dit is mijn getuigenis in de naam van Jezus Christus. Amen.