De kaart van het herstelde evangelie van Jezus Christus

 

     Serieuze journalistiek is belangrijk voor de samenleving en hoeft niet meer perse via een krant verspreid te worden. Tegenwoordig gaat dat ook via de computer, internet of Smartphone. Dat mijn lieveling het liefst een papieren krant leest, is dus niet meer dan een voorkeur van iemand die met een krant van papier is opgegroeid.
 

    Toch gaat het er steeds meer op lijken dat men serieuze journalistiek als achterhaald beschouwt. Het blijft belangrijk dat burgers op de hoogte blijven, zodat zij goed geïnformeerd kunnen meedoen aan het maatschappelijk debat, maar fake news is tegenwoordig meer regel dan uitzondering. Ik daarentegen geloof in de waarde van serieuze journalistiek ook al blijken de meeste burgers daar helemaal geen behoefte aan hebben, want het gaat er steeds meer op lijken dat zij vinden dat zij in een democratie ook best mee kunnen praten zonder kennis van zaken.

 

     Als u vindt dat dit een beetje conservatief is dan zeg ik: Dat is het ook. Toch schaam ik me daar niet voor, sterker nog, Ik vind, net als 'oud', dat 'conservatief' ten onrechte een slechte naam heeft. Conservatief wordt vaak verward met wie 'elke vernieuwing afwijst'. Ik mag dan wel conservatief zijn maar terug naar het wereldse verleden dat hoeft van mij nou ook weer niet. Ik denk trouwens dat dit onmogelijk is. Ik geloof dat het Lech Walesa was die heeft gezegd dat je van een aquarium wel vissoep kan maken, maar van vissoep geen aquarium.

 

     Ik pas, met mijn eenenzeventig jaar, bij een vergrijzende samenleving en vind het tijd worden voor de culturele emancipatie van zestigers en ouder. Ik vind namelijk dat wij werelds gezien zelfbewust moeten vasthouden aan onze eigen normen en waarden, ook al worden die niet door de meeste jongeren gedeeld. Onze cultuur is kortademig geworden en daarom moeten wij op de rem trappen om de balans te herstellen. De jongeren mogen dit niet als de meest aansprekende positie beschouwen, maar in een tijd waarin ondoordachte vernieuwingen over elkaar heen buitelen is het wel een uiterst noodzakelijke.

 

    En dan heb ik het nog niet eens gehad over onze eeuwige toekomst. Ik heb geleerd dat zowel de godsdienstige mens alsook de niet godsdienstige gered zal worden. Er zijn alleen verschillende niveaus van redding. Zij die werelds hebben geleefd, gaan naar een telestiaal koninkrijk, een hemel die gelijk staat aan de planeet Aarde waarvan de heerlijkheid gelijk staat aan de sterren. Zij die fatsoenlijk, eerlijk, respectabel en goed hebben geleefd, gaan naar een terrestriaal koninkrijk, waarvan de heerlijkheid gelijk staat aan de maan. En zij die in Christus geloofd hebben, de wereld hebben verzaakt, de Heilige Geest als gids hebben gebruikt en bereid zijn geweest om al wat zij hadden op het altaar te leggen, zij die de geboden van God hebben onderhouden, gaan naar een celestiaal koninkrijk, waarvan de heerlijkheid gelijk staat aan die van de zon. (1)

 

    Op mijn levensweg is duidelijk aangegeven wat het goddelijke doel is, namelijk de kaart van het (herstelde) evangelie van Jezus Christus. Het is een kaart die aan iedereen ter beschikking wordt gesteld en waarop de bestemming van het eeuwige leven duidelijke is aangegeven. Omdat God de Vader is van onze geest wacht Hij hoopvol op zijn celestiale bestemming, op ons! Hij verlangt ernaar zijn terugkerende kinderen te begroeten. Maar helaas komen velen daar niet aan. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Laat u op dit gebied, als u daar interesse in heeft, voorlichten door de zendelingen van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen' want zij hebben gratis de juiste kaart voor u beschikbaar. Zij zijn te vinden op www.mormon.org.)