Misschien heb ik ook een dubbele nationaliteit

 

    Loyaal zijn betekent 'trouw zijn'. Nu zijn er mensen die zich afvragen of je tegelijkertijd aan twee partijen trouw kunt zijn, bijvoorbeeld aan twee landen, of twee opdracht gevers, of twee liefdespartners, zaken die bij meer mensen voorkomen dan je zult denken. Ik denk dan bij mezelf: 'zolang die twee het met elkaar eens zijn zal het wel goed komen.' Problemen gaan pas ontstaan als de trouw volgens de ene partij iets anders inhoudt dan volgens de andere en met twee liefdespartners kan de een de ander uitsluiten. Kiezen is dan het enige wat erop zit. 

 

    Verder denk ik dat er verschillende loyaliteiten bestaan die verschillend van niveau en sterker relatief zijn. Zo zou ik meer loyaal aan mijn kinderen dan aan de Nederlandse Staat kunnen zijn, want wie trouw zweert aan de koning, zal zijn kinderen daar niet aan opofferen, lijkt mij zo. Het lijkt mij logies dat een minister met twee paspoorten bij een conflict altijd het land verdedigt die zij dient als minister, maar dan blijft toch de vraag bestaan: "Wat voor loyaliteit heb je zowel voor het ene als voor het andere land?

 

    Ik denk dat je loyaal kan zijn aan Nederland met een dubbele nationaliteit, want loyaliteit is iets wat in je hart zit. Ik leef nou eenmaal in een tijd waarin identiteit veel meer complex is dan vroeger. Omdat er steeds meer mensen in ons kleine landje komen met een gemengde achtergrond is ook de nationale identiteit enorm gelaagd. Ik denk dat er daarom veel mensen zullen denken dat een dubbele nationaliteit een blijk van erkenning is dat je volwaardig burger en lid kunt zijn van meer dan één gemeenschap.  

 

     Sinds juni 2003 heb ik ook een andere nationaliteit aangenomen en het bijzondere ervan is dat ik geen dubbel paspoort hoef te hebben. Die nationaliteit is toetreding in 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen'. Ik heb namelijk altijd in een onrustige wereld geleefd met veel gejaagdheid en gejakker, snel van A naar B, met veel verschillende verantwoordelijkheden. Ook mijn geloof als katholiek bracht geen rust in mijn gemoed want wie heeft er nou eigenlijk gelijk bij al die verschillende denominaties, afsplitsingen en sekten?

 

    Toen ik meer te weten kwam over het herstelde evangelie van Jezus Christus ontstond er in mijn gemoed een staat van rust, troost en geluk, alsof ik eindelijk thuis gekomen was. Toen ik het verlangen kreeg om de leringen van Christus te volgen en zijn geboden te onderhouden werd ik uitgenodigd om enkele lessen te volgen waarin de basisbeginselen van zijn herstelde evangelie werden besproken. Toen ik het verlangen kreeg om mezelf te laten dopen zijn er zelfs wonderen tot stand gekomen, zaken die ik nooit van te voren had kunnen inplannen of organiseren.

 

    Mijn geloof beïnvloedt nu alle aspecten van mijn leven want ik geloof niet alleen in Jezus Christus maar pas ook zijn leringen toe in mijn werk, thuis bij mijn vrouw en in de gemeenschap waar ik nu deel van uit maak. Ik ben voor eeuwig vrij geworden omdat ik nu in vrijwel alle facetten onderscheid kan maken tussen goed en kwaad en dat ik vrij ben om vrijheid en eeuwig leven te kiezen door de Middelaar van alle mensen, of om gevangenschap en dood te kiezen, naar de gevangenschap en macht van de duivel. (Zie 2 Nephi 2:26-27.) Een ding is zeker voor mij geworden: nu ik de wetten van God volledig naleef zal ik nooit met de wetten van mijn land in conflict komen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.