gemanipuleerd interview

 

     Ik ben nog nooit door journalisten gevraagd of ik mee wilde werken aan een interview, maar als ik gevraagd wordt zal ik altijd nee zeggen. Het heeft te maken met mijn geloof in de media. Ik heb al verscheidene malen vernomen, hetzij via een gesprek, hetzij via een artikel in  een of andere blad, dat alle interviews worden gemanipuleerd, dat zij nooit letterlijk worden weergegeven, want er wordt gekozen en een heleboel weggelaten.

 

    Elk gesprek wordt geherformuleerd, de spreektaal eruit gehaald, zodat het meest 'eerlijke' verslag slechts een bewerking is van het gesprek dat eraan vooraf ging. Hoever die bewerking gaat, is meestal niet te achterhalen, want in de meeste gevallen neemt de journalist slechts een notitie blokje mee, wat betekent dat wat hij heeft genoteerd al gemanipuleerd is omdat hij alleen wat hem raakt vastlegt.  

 

    De enige keer dat ik erin heb toegestemd om een interview te geven is toen 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' naar mijn getuigenis vroeg. Ik heb daar toen een stukje over geschreven en dat is toen letterlijk in het interview gepubliceerd.

 

     Nu is het 'wereldsgezien' ook wel een beetje logies dat ik terughoudend ben betreffende interviews, want velen hebben de gemanipuleerde berichtgevingen - dat 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' een sekte zou zijn - als waarheid aangenomen. Ook de media heeft een beeld van sekten, dikwijls beïnvloed door de media zelf, dat allicht niet volledig is. De realiteit is veel complexer wanneer het over een echte sekte gaat, omdat deze in vele gedaanten en vormen voorkomen, terwijl andere geloofsovertuigingen wel bepaalde sektarische trekjes vertonen, zonder dat zij een sekte zijn.

 

    Een definitie van 'sekte' in Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal is een 'godsdienstige gezindheid die op bepaalde punten afwijkt van een meer oorspronkelijke'. Aangezien de wortels van het mormonisme geen afsplitsing zijn van de katholieke of protestantse kerk, wordt deze  kerk als 'onorthodox' beschouwd. De mormoonse definitie van de Godheid verschild bijvoorbeeld van de geloofsbelijdenis van Nicea, die door de meeste katholieke en protestante kerken geaccepteerd wordt.

 

    We worden meestal als 'sekte' bestempeld door tegenstanders van de kerk, die de kerk proberen te bekritiseren of te schaden. Maar soms is het eenvoudigweg een typering die in de loop der tijd uit gebrek aan kennis is voortgekomen. Dergelijke misvattingen verdwijnen vaak als mensen gaan beseffen wat genoemde kerk verkondigt en gelooft, dat Jezus de Christus is, de Zoon van God en dat Hij de Heiland en Verlosser van de wereld is die wij liefhebben en vereren. Wanneer mensen deze dingen over mormonen gaan inzien en herkennen, verandert meestal hun mening over de kerk en worden oude opvattingen vervangen door een nieuw begrip. 

 

     Een van de voornaamste redenen voor ons leven hier op aarde is om vreugde in de juiste context te hebben. (2 Nephi 2:25.) Door persoonlijk gebed, schriftstudie en kerkgang gaan wij beter begrijpen dat we vreugde en geluk kunnen vinden als we het plan van geluk van onze Hemelse Vader en het herstelde evangelie van Jezus Christus leren kennen en als we ernaar streven om de 'wet' van God na te leven. (Zie Spreuken 29:18.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.