God brengt een groot goed voort uit vreselijke tragedies

 

    Vroeger waren natuurverschijnselen zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen of droogte een straf van God voor onze zonden. Heden ten dagen beeft de grond in Groningen. Tegenwoordig vinden velen dit geen straf van God, maar wel het gevolg van kortzichtigheid, onbezonnen handelen, en het veronachtzamen van het belang van de lokale bevolking, alsof dit geen zonden zijn die teruggebracht kunnen worden tot de mens.

 

    Hetzelfde geldt voor de vele overstromingen, droogte, bosbranden en orkanen. Ook deze oorzaken zijn terug te brengen tot de mens, want de gevolgen ervan dwingen de mens tot bezinning. Vroeger was vaak het weer een onderwerp van gesprek, terwijl tegenwoordig de natuurtinterupties, hand over hand toenemen en steeds dichterbij gaan komen, waardoor het steeds meer een wezenlijk karakter krijgt dat de mens daar verantwoordelijk voor is.
 

    De natuur praat terug: dat is misschien wel de meest vreemde manifestatie van het tijdperk waarin het aardse klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van menselijke activiteit. Dat betekent dat we, net als in vroegere tijden, gaan begrijpen wat onze zonden inhouden en offers zullen moeten brengen, door onze levensstijl te veranderen, en onze stem te laten horen. Was het weer ooit een reden om thuis te blijven, tegenwoordig is het weer een reden om de straat op te gaan en te protesteren.

 

     De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt, wie Gods ​kinderen​ zijn, want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hen die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd, uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods ​kinderen​ geschonken wordt. (1)

 

    We kunnen begrijpen waarom natuurrampen plaats vinden. Wat we niet begrijpen is, waarom God toestaat dat ze plaatsvinden. Waarom stond God toe dat de tsunami in Azië meer dan 225.000 mensen doodde? Waarom stond God toe dat orkaan Katrina de huizen verwoestte van honderdduizenden mensen? Wat we kunnen weten is het volgende: God is goed! Er hebben tijdens natuurrampen vele verbazingwekkende wonderen plaatsgevonden en deze voorkwamen een nog groter aantal slachtoffers.

 

    Natuurrampen zorgen ervoor dat miljoenen mensen hun prioriteiten in het leven nog eens opnieuw onder de loep nemen, anderen kunnen dienen, en zo te groeien naar de Liefde.  Honderden miljoenen euro's aan hulpgoederen wordt verzonden naar de mensen die te lijden hebben. Christelijke organisaties hebben de mogelijkheid om te   helpen, te dienen, raad te geven, te bidden en om mensen naar een reddend geloof in Christus te leiden! God kan, en zal, een groot goed voortbrengen uit vreselijke tragedies.(2)

 

      Ik probeer mijn huwelijk en mijn omgeving tot zegen te zijn. Hoewel mij soms wordt gevraagd om hulp te bieden, na een grote ramp, wordt ik aangemoedigd om dagelijks in mijn omgeving manieren te zoeken om vrijwillig mensen in nood te steunen en te helpen. Mijn manier om behoeftigen in andere delen van de wereld te helpen is door een royale vastengave te betalen aan het humanitaire hulpfonds van de kerk en te kijken hoe we de mensen in onze omgeving kunnen dienen. Ik stel mij namelijk voor hoezeer de wereld gezegend zou zijn als iedereen aan dit voorbeeld gehoor gaf!  En dit is mijn getuigenis in Jezus naam. Amen.

 

(1. Zie Romeinen 8:19-21.)

 

(2. Zie Romeinen 8:28.)