In de juiste context in contact met de wereld staan

 

    Ik ben in mijn belevingswereld sober geworden in mijn willen, terwijl, wanneer ik om mij heenkijk, zie, dat er mensen zijn die hoge eisen aan het leven stellen, die financieel gezien veel meer te besteden hebben dan ik. Verschijnselen die vroeger acceptabel waren - bijvoorbeeld dat je even minder goed in je vel zat - zijn dat nu niet meer. Je dient voortdurend autonoom en sterk functionerend te zijn. Soms krijg ik het idee dat bij de minste dip je tegenwoordig naar een dokter of therapeut gestuurd kan worden.

 

    Nu was dat in mijn tijd wel anders want in 1973 ging ik onder behandeling bij een psychiater maar ik was dan ook een ernstig geval. In de strubbelingen die ik nu om mij heen zie gebeuren, daarover kwam twintig, dertig jaar geleden niemand zelfs maar op het idee. Veelzeggend vind ik ook hoe explosief de aandacht voor Burn-outs is gestegen. Er zijn nu tijdschriften in de handel met tips om onszelf voor een Burn-out te behoeden. De angst dat we daar allemaal het slachtoffer van kunnen worden is kennelijk wijd verbreid, alsof men continu de dreiging voelt dat we het contact met de wereld om ons heen verliezen.

 

    Ik las in een filosofenblaadje  dat het antwoord gezocht moet worden in de moderne vervreemding wat een te diepe verbondenheid met de wereld om je heen is. Ik kan mij nog herinneren dat ik op een dag naar buiten stond te mijmeren en mezelf heel somber voelde. Het was alsof alles en iedereen zich van me had afgekeerd, zweeg en vijandig was. Ineens realiseerde ik me wat er werkelijk met me aan de hand was: ik voelde me niet in contact staan met de wereld om me heen en dat heeft er toen voor gezorgd dat ik mij van iedereen terug begon te trekken.

 

   Muziek is ontzettend belangrijk voor mij geweest. Dat was ook logies want ik speelde accordeon en keyboard op feestjes en partijtjes. Voordat ik ging slapen zette ik mijn koptelefoon op mijn oren, en voelde me intens verbonden met het leven. Zo vond ik het ook heerlijk om naar de sterren te kijken. Bewust zocht ik telkens deze ervaringen op, ook als ik eigenlijk andere dingen te doen had.

 

     Nu is alles heel anders want ik ben in contact gekomen met de ultieme waarheid over God en zijn Zoon Jezus Christus. De Bijbel is helaas niet volledig gebleven en er zijn dingen aan toegevoegd die niet door goddelijke openbaring maar door menselijke filosofieën erin geslopen zijn.

 

      Ik getuig dat het Boek van Mormon werkelijk het woord van God is. Het bevat de antwoorden op de gewichtigste levensvragen. Het verkondigt de leer van Christus. Het beschrijft en verklaart veel van de duidelijke en waardevolle  waarheden die in de loop der eeuwen en door alle vertalingen van de Bijbel verloren zijn gegaan. Het Boek geeft aan mij het meest volledige en betrouwbare beeld van de verzoening van Jezus Christus dat maar te vinden is. Het leert mij wat het echt betekent om wedergeboren te worden en leer ik over de vergadering van het verstrooide Israël. Nu weet ik in de juiste context waarom ik hier op aarde ben.

 

    Deze en andere waarheden worden in het Boek van Mormon krachtiger en overtuigender onderwezen dan in welk ander boek ook, want het bevat de volledige macht van het evangelie van Jezus Christus. Ik weet nu zeker dat er weinigen op de juiste wijze met de wereld in contact staan, want de vele burn-outs zijn daar het bewijs van en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus  Amen.