Ontwikkeling laten plaats vinden

 

    Hasj biedt veel gevaren en is om te beginnen asociaal. Zonder toevallige ontmoetingen wordt je teruggeworpen op je eigen beleving, die je eigen persoonlijkheid verlaat. Het gevaar schuilt erin dat je - met de dingen die je ziet - jezelf gaat vereenzelvigen, waardoor de dingen buiten je eigen levenskracht om gebeuren. Hierdoor kunnen zowel onbeduidende lachbuien - ook al is er niets grappigs - dan wel hallucinaties ontstaan die je eigen verbeelding in de war brengen. En als je dan toch een soort geluksgevoel bemerkt, dan is de kans groot dat dit alleen maar lamlendigheid is, ja, het tegendeel van daadkracht. 

 

     In de hasj roes gaat je persoonlijkheid alle kanten op, waardoor je geen controle hebt over jezelf, en je vrije associaties niet de werkelijkheid zijn, nee het enige wat werkt is een spierenverslapping en een spijsverteringsverwarring. Hasj brengt alleen maar een dromerige fantasie. Het is een vlucht uit de wereld van nu, naar een schijn wereld, die ontspant en mooier lijkt.

 

     De Leden van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen daarentegen, begrijpen Gods heilsplan en hebben een uniek wereldbeeld en begrijpen de redenen voor Gods geboden, die onveranderlijk zijn en de fundamentele rol van onze Heiland Jezus Christus. Door zijn verzoening redt de Heiland ons van de dood, op voorwaarde van bekering van zonde. Met dat wereldbeeld hebben 'heiligen der laatste dagen' welomschreven prioriteiten en worden ze gezegend met de kracht om de frustraties en pijn van dit leven te doorstaan.

 

    Het is onvermijdelijk dat zij die Gods heilsplan proberen te volgen soms onbegrip of zelfs onenigheid veroorzaken met familieleden of vrienden die niet in dezelfde beginselen geloven. Deze onenigheid is van alle tijden. Elke generatie die Gods plan probeerde te volgen, heeft daar problemen mee gehad. De profeet Jesaja sterkte de Israëlieten, die hij omschreef als 'u die de gerechtigheid kent, dat Mijn wet in uw hart heeft'. Tot hen zei Hij: 'Wees niet bevreesd voor de smaad van stervelingen, wees niet ontsteld door hun beschimpingen.' (Jesaja 51:7; ook 2 Nephi 8:7.) Maar wat de onenigheid met hen die Gods plan niet begrijpen of geloven ook veroorzaakt, aan wie het wel begrijpen wordt altijd geboden om de wijze van de Heer en niet die van de wereld te kiezen.

 

    Het plan dat elk gezin moet volgen om zich op het eeuwige leven en de verhoging voor te bereiden, staat in de proclamatie van de kerk van 1995: 'Het gezin: een proclamatie aan de wereld' (1) Deze uitspraken wijken zichtbaar af van sommige wetten of praktijken in de wereld van nu. In deze tijd zijn de meest markante verschillen ongehuwd samenwonen, het homohuwelijk, het gebruik van softdrugs en het grootbrengen van kinderen in een dergelijke relatie. Wie niet geloven in, of streven naar, de verhoging en met de wereldse trends meegaan, vinden deze proclamatie niet meer dan een beleidsverklaring die aangepast zou moeten worden. Maar 'heiligen der laatste dagen' geloven stellig dat de proclamatie over het gezin duidelijk maakt waar het belangrijkste deel van onze eeuwige ontwikkeling kan plaatsvinden.

 

     Ik ben vijftien jaar geleden toegetreden tot 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' en heb daar tot op de dag als vandaag nooit spijt van gehad. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.   

 

(1. Het eeuwige gezin, april 2016, Algemene conferentie, President Henry B. Eyring, Eerste raadgever in het Eerste Presidium.)