De zegeningen van ruimschoots op tijd komen

 

     Het leven dat ik inmiddels al vijftien jaar leef, is een onmisbare gave geworden bij mijn streven om zoals mijn hemelse Vader te worden. Het blijkt nu dat het noodzakelijk was om drie echtscheidingen mee te maken, dat ik die beproevingen en moeilijkheden doorstond want nu ik op die periode van mijn leven terugkijk werd ik door mijn hemelse Vader voorbereidt om Hem te ontmoeten. Sinds 2002 ben ik mezelf gaan overgeven aan de ingevingen van de Heilige Geest en heb ik de natuurlijke mens afgelegd en ben toen een 'heilige der laatste dagen' geworden.

 

    Ik heb in Hoogvliet Rotterdam de kerk onderzocht, ging kerken in de wijk Spijkernisse, maar in de periode dat ik mij ging voorbereiden op mijn doop ben ik verhuisd naar een ander deel in Rotterdam waardoor ik terecht kwam in de wijk Rotterdam-Noord. Daar ben ik wijkzendingsleider geweest en ontmoete op een bijeenkomst voor alleenstaanden, die door de kerk werd georganiseerd, mijn vierde vrouw waar ik nu heel gelukkig mee ben. Door mijn huwelijk met haar kwam ik in de gemeente Hilversum terecht. 

 

    Nu is Hilversum bij de wijk Almere gevoegd en ik ga daar kerken, en ik doe een grote ontdekking. Om op tijd in de kerk te kunnen zijn moet ik vanuit Hilversum de sprinter van 8:42 uur nemen want als ik hem een halfuur later neem kom ik geheid te laat in de kerk. Dat betekend dat ik altijd veel te vroeg in de kerk ben. Mijn ontdekking bestaat er uit dat ik dit als een zeer welkome ervaring beleef, iets wat ik iedereen van harte kan aanbevelen.

 

    Want nu ik ruim van tevoren aanwezig ben, ga ik automatisch over mezelf nadenken terwijl ik naar het orgelspel luister. Dat orgelspel blijkt als het waren voedsel voor mijn geest te zijn en brengt bij mij inspiratie op gang. Als dan de avondmaalsvergadering begint is het net alsof ik op een hoger pijl ben gebracht, alsof de avondmaalslofzang nog meer invloed op mij heeft wanneer ik mij op de woorden en de krachtige leer ervan concentreer. Woorden zoals: 'Aanschouw de grote redder stierf', of: 'Er is een heuvel ver van hier', of: 'In Christus kerk zijn wij te zaam', geven mij dan opeens meer geestelijke veerkracht, alsof ze mijn toezegging om mijn verbonden na te leven een diepere betekenis geven.

 

     Toen ik nog in Hilversum kerkte was het mij nog niet zo opgevallen maar nu krijgen de avondmaalsgebeden opeens veel meer diepte, want de Geest heeft inmiddels mijn geestelijk nadenken op gang gebracht over de toezeggingen en zegeningen die bij die heilige gebeden horen. Zo ben ik gaan beseffen dat het brood en het water voor mijn ziel gezegend en geheiligd worden, dat mijn lichaam en mijn geest samen mijn ziel vormen en dat maakt mij gewilliger en vergroot mijn getuigenis.

 

    De avondmaalsdienst heeft nu veel meer betekenis voor mij gekregen, ben ik veel meer bereid geworden om te dienen, om deel te nemen, om te veranderen, om aan mijn zwakheden te werken, om nog meer de helpende hand uit te steken, om anderen tot zegen te zijn en is mijn vertrouwen op de Heiland veel groter geworden.

 

     Ik wil dus iedereen aanmoedigen om minstens tien minuten voordat de avondmaalsvergadering begint op uw plaats in de kapel aanwezig te zijn zodat ook u die fantastische voorbereiding kunt proeven want de zegeningen die daaruit voortvloeien zijn ook voor u weggelegd. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.