Het positief beïnvloeden van mensen om ons heen

 

     Nu ik in de wijk Almere kerk, omdat de gemeente Hilversum is opgeheven, zijn nieuwe uitdagingen in beeld gekomen. Nu was ik in de gemeente Hilversum al behoorlijk actief in het tuinonderhoud bij bejaarde leden, met het vorm geven aan het huisonderwijs en huisbezoek wat ik samen met mijn lieveling deed dat het voor mij de gewoonste zaak van de wereld is geworden om dit te blijven continueren. Het is een uitdaging die mij zo goed bevalt dat ik het graag onder de aandacht wil brengen.

 

    God wil dat ik zijn werk opgewekt en vol energie uitvoer. Dat werk heeft Hij als volgt beschreven: "Kom de zwakken te hulp, verhef de handen die slap neerhangen en sterk de knikkende knieën." (L&V 81:5.) Ik ben nu inmiddels zeventig jaar oud geworden maar ik haal er zoveel positiefs uit dat hoe ouder ik wordt hoe jonger ik mij erbij gaat voelen. Ik vind het heerlijk en opbouwend om de hulpbehoevenden te helpen, nabestaanden te troosten, en weduwen te bezoeken.

 

    Ik ben blij met mijn pensionering want nu kan ik mijn tijd daar helemaal aan geven. Ik ben onder andere vrijwilliger in een verpleeghuis waar meestal mensen herstellen van een operatie  of revalideren van een ouderdomsongeval, hersenbloeding of langdurig verpleegd worden omdat ze daar blijvend letsel aan overgehouden hebben. Laats kwam ik thuis met een grote speculaaspop die ik van een dankbare tijdelijke bewoner had gekregen. Het is voor mij zo opbouwend en maakt mijn leven zo zinvol dat ik mij echt gezegend voel. Ik kan het iedereen aanbevelen.

 

    Mijn boodschap aan u is dat u bij de planning van uw leven een deel van uw tijd zult wijden aan mensen die uw hulp nodig hebben en verwacht daar geen beloning voor. Iedereen heeft vaardigheden die nodig zijn, wat die ook mogen zijn. Uw helpende handen kunnen iemand uit het moeras van smart trekken. Uw kalme stem kan iemand aanmoedigen die het anders misschien zou opgeven. Uw vaardigheden kunnen het leven van hulpbehoevenden op een opmerkelijke en geweldige manier veranderen.

 

     Ik ben in dat verpleeghuis assistent voor de fysiotherapie, wat inhoudt dat ik mensen van de afdeling naar de fysiotherapie breng of begeleid, en weer terug breng. Meestal gaat dat met een rolstoel of rollator maar ook met hen die bang zijn in de lift. Ik kom er tegen die ik onderweg helemaal opbeur omdat ze het zelf niet meer zien zitten, dat ik hen moed inspreek, in een periode waarbij ze langzaam uit hun dal omhoog klimmen.

 

   Ik was laatst bij een bejaarde zuster van de kerk haar tuin onkruidvrij aan het maken, zowel tussen de planten als ook tussen de stenen van haar bestrating. Het was die dag stralend mooi weer en ik hoorde de vogels fluiten. Er kwam zelfs een vogel een kijkje nemen of er door mijn gewoel in de grond misschien een worm omhoog was gekomen. Het was iets wat ik nog niet eerder had meegemaakt.    

 

    Ik hoop dat ik een bijdrage mag leveren in de ware zin van het evangelie, dat het dusdanig tot ons doordringt dat wij beseffen dat we ons leven, dat God, onze Vader ons gegeven heeft, ten dienste van anderen willen stellen. Als we op die manier dienen, zullen onze dagen met vreugde en blijdschap gevuld zijn. En wat belangrijker is, ze zullen aan onze Heer en Heiland, Jezus Christus, gewijd zijn en aan het positief beïnvloeden van de mensen om ons heen. En dit is mijn getuigenis in  naam van Jezus Christus. Amen.