Ik heb geleerd blijk te geven van integriteit

 

     Ik ben in een Rooms-katholiek gezin geboren en ben opgevoed met "Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getui­genis spreken tegen uw naaste." (Exodus 20:15-16.) Toch ben ik als kind niet altijd braaf geweest. Mijn moeder had een folder in de brievenbus gekregen van een slagerswinkel die de runderlappen in de aanbieding had. Zij stuurde mij daar naartoe om die runderlappen te gaan halen. Maar twee weken later zei ze tegen mij of ik nogmaals naar die slager wilde gaan om te vragen of die runderlappen nog in de reclame waren maar gaf mij meer geld mee voor het geval dat ... . Die slager zei toen tegen mij dat ze niet meer in de reclame waren maar dat ik ze wel voor die prijs kon krijgen. Toen ik thuis kwam zei ik tegen mijn moeder dat ze niet meer in de aanbieding waren en hield het geld voor mezelf om snoep te kopen.  

 

    Omdat mijn ouders goede katholieken waren zat ik op een broederschool en de broeder van de vierde klas vond het vreemd dat ik ineens onder de lessen zat te snoepen. Hij is toen - vanwege zijn lange rok - op zijn damesfiets gestapt om met mijn moeder daar een praatje over te maken en toen waren de liefdevolle rapen gaar.

 

    Sinds dien ben ik altijd eerlijk met mezelf, tegenover anderen en tegenover God. Eerlijk zijn houdt tot op de dag als vandaag in dat ik op geen enkele manier lieg, steel, bedrieg of misleid. Hierdoor heb ik een sterk karakter gekregen, waardoor ik nu, als dienstknecht van de Heer, anderen van dienst kan zijn en ben sindsdien met gemoedsrust en zelfrespect gezegend.

 

    Er is na mijn 33ste levensjaar een periode in mijn leven geweest dat ik niet meer naar die kerk ging. Toen al speelde het seksuele kindermisbruik, wat in die kerk kennelijk een cultuur was, mij parten. Ik heb hierdoor tot mijn 55ste levensjaar lopen dwalen en vele religies bestudeerd en kreeg hierdoor wel de naam dat ik met iedere wind van leer mee waaide. Nu ben ik mijn ouders nog dankbaar dat ik van hen die opvoeding heb gekregen want ik ben nu waardig om samen met mijn lieveling naar de tempel te gaan en mag daar - omdat ik door onze leringen ben bijgeschaafd -  samen met mijn lieveling als tempelwerker in dienst van de Heer en voor elke tempelbezoeker werkzaam zijn om hun een onvergetelijke dag in de tempel te laten beleven.

 

     Ik heb door mijn opvoeding geleerd dat toen ik oneerlijk was ik zowel mezelf als ook anderen schade toebracht. Maar dat was nog niet alles want door mijn leugen tegen mijn moeder, door het stelen van het geld en door het bedrog wat ik in de praktijk bracht, heb ik mijn geest geschaad en mijn relatie met anderen. Mijn eerlijkheid vergroot nu mijn mogelijkheden en het vermogen om ontvankelijk te zijn voor de Heilige Geest.

 

    Ik ben dus nu altijd eerlijk, zowel in mijn contacten naar anderen als ook naar mezelf en weet dat ik mezelf niet wijs hoef te maken dat oneerlijkheid door de beugel kan, zelfs niet wanneer anderen vinden dat het niet veel uitmaakt.

 

    Integriteit houdt nauw verband met eerlijkheid. Integriteit bete­kent altijd het goede denken en doen ongeacht de gevolgen. Als je integer bent, houd je je aan je normen en je geloofsover­tuiging, ook als je alleen bent.

 

    Ik heb er volledig voor gekozen om zowel mijn leven als ook mijn gedachten en gedrag altijd in overeenstemming te laten zijn met het herstelde evangelie van Jezus Christus. (1) En dit is mijn getuigenis in  naam van Jezus Christus. Amen.

 

(Zie Alma 27:27; 53:20; Mosiah 4:28; Job 27:5; Artikelen des Geloofs 1:13.)