Verstandige tijd

 

     Ik ben inmiddels al ruim zeventig jaar op deze aarde en ben tot de conclusie gekomen dat je tijd niet kunt lenen, kopen, stelen of bij elkaar bedelen om er meer van te krijgen. Tijd gaat eigenlijk alleen maar voorbij en wat overblijft kunnen alleen maar herinneringen zijn.  

 

    Er is in mijn tijdsverbruik - door mijn leeftijd - verandering gekomen. Ik kan nu wat meer tijd besteden aan nuttige activiteiten, die mij meer laten genieten van mijn creativiteit waarmee ik mijn energie en enthousiasme kan vergroten, ja, waarmee ik meer een gevoel van vervulling uit mijn leven kan halen.  

 

     Ik doe bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in een verpleeghuis en besteed tijd aan hen die door ouderdomskwalen, ongeluk of pech niet meer (tijdelijk) voor zichzelf kunnen zorgen en dit geeft mij bevrediging dat ik iets aan de samenleving terug kan geven. Enkele ideeën voor vrijwilligerswerk zijn: helpen in kringloopwinkels, collecteren, soepkeukens of koken/catering voor ouderen die daarmee langer zelfstandig kunnen blijven wonen, of werken met dieren, dierenopvang, dierenambulances, of natuurbeheer om maar wat te noemen.

 

    Verder ben ik veel bezig met het schrijven van columns. De laatste tijd onderzoek ik verscheidene soorten filosofie die heel interessant zijn maar toch niet kunnen tippen aan de filosofie die God via de Schriften en profeten ons aanreikt en dat worden dan prachtige columns die bij anderen veel kunnen bijdragen in hun overdenkingen.

 

    Mijn vrouw is ook een hele nuttige tijdsbesteding voor mij. Haar creativiteiten zijn zeer interessant want overal ziet zij iets nieuws in en vindt zij kansen om problemen van huishoudelijke aard op te lossen, of aan kleding te komen zowel voor mij als voor haarzelf. Daarmee is creativiteit bij haar méér dan een manier van waarnemen, denken of doen, ja, het is de combinatie van deze drie. Soms doet zij dan op mij een beroep om dingen voor haar te maken omdat ik als timmerman daar handiger in ben. Verder help ik haar zoveel ik kan in de huishoudelijke taken die zij door lichaamsbeperkingen veel moeilijker kan doen dan ik. Ja, ik ben met haar samen een team in onze tijdsindeling.

 

    Mijn roeping als raadgever in de zondagsschool is een verstandige tijdsbenutting want ik voel mij in die roeping verantwoordelijk voor het lesgeven. Nu hebben wij fantastische leraren en leraressen maar het kan altijd gebeuren dat er iets tussen komt en dat zij om wat voor reden dan ook op het laatste moment niet aanwezig kunnen zijn. In een dergelijk geval kan de zondagsschool op mij terugvallen want ik heb altijd de les bestudeerd en uitgewerkt bij mij.

 

    Verder heb ik een fantastische collega huisonderwijzer die als het ware de motor is in het verrichten van ons huisonderwijs aan de personen en gezinnen die ons zijn toegewezen. Ik ben daar ontzettend blij mee en hou altijd  aan elk bezoek een goed gevoel over.

 

     De kroon op mijn tijdsbesteding ligt in mijn roeping als tempelwerker, die ik samen met mijn lieveling vorm mag geven. Daarom zijn wij elke vrijdag in de tempel en doen daar dienstbetoon zodat anderen meer kunnen genieten van hun tempelbezoek. Ja, dit leven is de tijd voor mij om mij erop voor te bereiden God te ontmoeten, ja om mijn arbeid te verrichten. (Zie Alma 34:32.) Ik hoop dat ik met deze column voor u een inspiratie kan zijn. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.